Gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač nelegalno koristio gradske prostore za izbornu kampanju!

Donosimo prigovor GONG-a koji je uputio članovima GIP-a Čakovec povodom nelegalnog korištenja gradskih prostora za izbornu kampanju od strane čakovečkog gradonačelnika Stjepana Kovača. Oni na to žele skrenuti pažnju i traže očitovanje GIP-a.  (rt)