GRAĐANI TRPE NEKOLIKO TIRANIJA – STRADAVAJU OČI, UŠI I NOSEVI, ZAKLJUČIO JE GORIČANEC

Veoma oštro, upečatljivo, uvjerljivo, ali i emotivno nastupio je Ivan Goričanec na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Mursko Središće. Na aktualnom satu dodirnuo je nekoliko „tabu“ tema, odnosno „crnih točki“ koje već dugo bodu oči, oštećuju uši i nadražuju nosnice građana.

„Kao članovi HDS-a u minule 4 godine gotovo smo svake 3-4 sjednice upirali prstom u ono čudovište od „čeličane“ kraj gradskog groblja. To odlagalište starog željeza se pretvorilo u ruglo grada osobiti sada kada je groblje uređeno, kada je cesta uređena i kada je parkiralište uređeno. Ono strši kao nikada prije. Za vrijeme prošlog mandata bilo je rečeno da imate rješenje u rukama pa ne znam što se desilo?“ bilo je prvo pitanje Goričanca.

„Intenzivno smo na tome radili, odgovorio je gradonačelnik Srpak. Dao sam nalog Komunalnom odjelu koji je sve gradske procedure koje su bile na raspolaganju iscrpio, a nakon toga su kontaktirali inspekciju no o tome može više reći g. Šimunić.

„Nakon naše odluke i upozorenja to odlagalište nije uklonjeno pa smo kontaktirali inspekciju koja je na teren izašla u roku, te napisala rješenje da se to ukloni, no vlasnik to nije učinio. Opet smo se obratili inspektorici i ona je rekla da ne zna što učiniti, da je to komplicirano, da su kazne ogromne, no nemamo informaciju da li se išlo s njom. Uglavnom sve je to sada na inspektoratu poljoprivrede,“ rekao je Šimunić.

Srpak je na to zamolio Šimunića da pribavi očitovanje i da ga proslijedi Goričancu, ali i drugim vijećnicima koji to žele. Dodao je da su oni konsternirani i da ne zna kako riješiti taj problem. Goričanec je na to uzvratio da je to stvarno veliko ruglo grada i da mu nije jasno kako 15 žena i muževa (mislio je na članove Gradskog vijeća) ne zna kako to ukloniti te je zatražio veću energičnost i nastavio:

U posljednjih 10 godina trpimo nekoliko tiranija. Možemo li računati s odlučnim, rezolutnim i agilnim djelovanjem? Koje su to tiranije? Gospodin Antolović natuknuo je smrad koji traje godinama osobiti zimi. Da li ga svi osjećaju ne znam, ali dio grada u kojem živim to dobro osjeća i zna. Može li se to riješiti trajno i jednom za uvijek?

Dalje, krijesovi i paljevine koje se događaju u Sitnicama, to su paljevine od 6-7 metara, gori do jutra, a osjeća se i u Selnici, Murskom Središću pa i u Križovcu. To izgleda nakaradno i ružno. Ako mi o tome vodimo brigu mislim da bi trebali i naši sugrađani u Sitnicama.

Još da kažem da ne mogu vjerovati  u cinizam i licemjerje g. Korbelja kada je upirao prstom da mu se pribavi dokumentacija gdje ste upotrebljavali djecu na prosvjedu protiv kamiona. Pa ja bih upotrijebio sva moguća sredstva, čudim se samo kako ovih godina 10 djece nije poginulo, kada vidim kako se to vozi. Ne znam zašto vas to nije smetalo prije, a sad vas smeta ako je jedno dijete stalo na zebru. To je vrlo cinično i licemjerno od vas, iznenađen sam!

Zatim glazba koja dolazi iz jednog naselja. To nije bila glazba nego doslovno tiranija koja je trajala do 2 sata ujutro. Odšutimo li prvi put, odšutimo li drugi put to ćemo imati svaki tjedan. To je jednako kao smrad i paljevina. Zašto to ne riješe oni koji moraju, nego mene privode noću na informativni razgovor zbog toga što sam na Gradskom vijeću govorio o vodi koja kanalom teče u Muru kod željeznog mosta?“

„Shvatio sam, uključio se gradonačelnik, da se pitanja većinom odnose na Romsko naselje Sitnice. I sam sam to čuo, uzeo telefon, nazvao policiju i rekao im da to riješe u roku 15-20 minuta i ako to ne bude urađeno da ću poduzeti neke druge mjere. Tražio sam i da kažu da to zahtjeva gradonačelnik. Svaki građanin treba to prijaviti, a policija neće odati podatke. Ja sam svoje dao u namjeri da ih smirim. Isto je i sa paljevinama Imamo komunalnog redara kojem to treba prijaviti, a on treba odraditi svoj posao i inervenirati.“

Goričanec ovim odgovorom nije bio zadovoljan nego je rekao da trebamo imati i primjenjivati mehanizme kojima to možemo riješiti, a ne pozivima. Postoje institucije koje to trebaju raditi, zaključio je.

Srpak pak je na kraju rekao da se stim slaže jer ako smo mi čuli glasnu glazbu morali su je čuti i oni u postaji i trebali su intervenirati bez ikakve prijave.

(rt, foto Tin Tomanić)

IMG_4829