Građani na prvome mjestu – obavijest Udruge Ovršni ustanak Međimurje

Udruga Ovršni ustanak Međimurje  u Međimurskoj županiji do sada je spriječila pet deložacija, tako smo zaustavili nove socijalne slučajeve koji bi bili na teret države, županije, grada i općine.
Udruga ima svog odvjetnika koji se zajedno s nama bori protiv ovršne mafije. Zato vas obaviještavamo kako postupiti  da ne dođe  do deložacije iz  jedinog doma.

Građani neka ne izbjegavaju primati pozive, obratite  pozornost na pouku o pravnom lijeku i pročitajte u kojem roku se stranka može žaliti, ako se smatra da je riješenje o ovrsi neosnovano svakako uložiti žalbu u žalbenom roku. Računanje roka za žalbu teče od sljedećeg dana, ne od onog kojeg ste primili poštu i završava zadnjeg dana u kojem je rok određen.

Ako rok za ulaganje žalbe ističe na dan državnog praznika, subotom ili nedeljom, rok završava u tom slučaju sljedećeg radnog dana. U toj žalbi treba istaknuti sve relevantne činjenice. Ukoliko ne možete sami tu smo i možete nam se javiti.

Udruga Ovršni ustanak Međimurje.