GRAD ODBIO VATROGASNU GLAVARINU POVEĆANU ZA 150 %

Danas 16.02.2015. održana je 76. sjednica stručnog kolegija gradonačelnika Grada Mursko Središće na kojoj je odbijeno traženje Javne vatrogasne postrojbe Čakovec da se glavarina po stanovniku poveća s 6 kuna na 15 kuna što iznosi povećanje za 150 %. U nastavku pročitajte kompletnu odluku.

Javna vatrogasna postrojba Čakovec, Stjepana Radića 5, Čakovec – gradonačelnik prima na znanje dopis za promjenu godišnje naknade za Sporazum o obavljanju vatrogasne djelatnosti, te daje sljedeći odgovor:

„Grad Mursko Središće je dana 13. veljače 2015. godine zaprimio Vaš dopis u kojem nas obavještavate da je Upravno vijeće JVP Čakovec donijelo odluku o povećanju godišnje glavarine kao naknade za obavljanje vatrogasne djelatnosti na području Grada Mursko Središće na 15,00 kuna po stanovniku. Uz navedeni dopis dostavljen nam je i nacrt novog sporazuma s već povećanom glavarinom koja bi se primjenjivala od 01. siječnja 2015. godine.

Ovim putem Vas obavještavamo da nismo suglasni s visinom predložene glavarine od 15,00 kuna za koju smatramo da je previsoka s obzirom na glavarinu koju za obavljanje vatrogasne djelatnosti na svom području plaćaju ostale jedinice lokalne samouprave. Nadalje, sporazum o obavljanju vatrogasne djelatnosti koji je sklopljen dana 01. siječnja 2013. godine i dalje je na snazi te se ne može mijenjati jednostranom izjavom volje, odnosno odlukom jednog od potpisnika sporazuma već o tome mora postojati suglasnost volja obiju stranaka sporazuma.

Stoga Vas, a ukoliko niste zadovoljni sporazumom iz 2013. godine upućujemo na odredbu članka 4. važećeg sporazuma u kojem je utvrđena glavarina u iznosu od 6,00 kuna po stanovniku, a koji članak određuje vrijeme na koje je sklopljen i način njegova raskida. Osim već navedenog napominjemo da će se Grad Mursko Središće držati važećeg sporazuma o obavljanju vatrogasne djelatnosti od 01. siječnja 2013. godine, te da će u cijelosti poštivati sve njegove odredbe sve do eventualnog potpisivanja novog sporazuma čije će nam odredbe biti prihvatljive“.

Gradonačelnik posebno napominje da Grad Mursko Središće, sukladno Zakonu o vatrogastvu, godišnje iz gradskog proračuna izdvaja 382.447,94 kn, koliko je 2014. godine utrošeno za potrebe programa zaštite od požara, a od navedenog iznosa za dobrovoljna vatrogasna društva Mursko Središće, Peklenica i Križovec izdvaja se okvirno oko 240.000,00 kn, te su zbog toga dobro opremljeni i veliku većinu intervencija na područja Grada odrađuju sami navedeni DVD-i. (rt)