GRAD NA IZBORE POTROŠIO 40.000,00 KUNA !

Financijsko izvješće o utrošku sredstava za provedbu lokalnih izbora za Grad Mursko Središće

 

 

ponedjeljak, 15 srpanj 2013

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA MURSKOG SREDIŠĆA

KLASA: 021-05/13-01/417
URBROJ: 2109/11-01/13-23
Mursko Središće, dana 12.7.2013. godine 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA ZA PROVEDBU 
LOKALNIH IZBORA ZA GRAD MURSKO SREDIŠĆE 


U nastavku se prikazuju troškovi nastali na provedbi lokalnih izbora za Grad Mursko Središće:

TROŠKOVI PROMIDŽBE:

 

1) objava kandidacijskih lista

1.750,00

2) objava izbornih lista

4.675,00

3) objava izbornih rezultata

2.800,00

UKUPNO:

9.225,00

 

 

NABAVA GLASAČKIH LISTIĆA

2.534,25

 

 

NAKNADA BIRAČKIM ODBORIMA:

 

1) Donacija MŽ za neto naknadu

28.000,00

 

 

SVEUKUPNO ISPLAĆENI TROŠKOVI:

39.759,25


GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA MURSKOG SREDIŠĆA 
Podpredsjednica: Doris Srnec, dipl. iur., v.r.