Grad Mursko Središće prestaje sa zapošljavanjem, a s razvojem situacije revidirati će plaće zaposlenika

Od 19. ožujka 2020.godine pa nadalje za vrijeme trajanja okolnosti širenja koronavirusa Grad Mursko Središće neće niti na određeno, niti na neodređeno zapošljavati nove službenike. Primljenim u službu na određeno vrijeme zbog smanjenja obujma posla prekinuti će se radni odnos te će se angažirati po potrebi.

Gradonačelnik Grada Mursko Središće će sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u roku od 2 tjedna ovisno o razvoju situacije s epidemijom COVID – 19 revidirati odluku o visini osnovice za obračun plaće lokalnih službenika i namještenika (gradske uprave) u svrhu osiguravanja likvidnosti proračuna. U roku od 2 tjedna, a ovisno o razvoju situacije s epidemijom COVID – 19 revidirat će se i plaće svih zaposlenika komunalnog poduzeća „Murs – ekom“, Centra za kulturu „Rudar“, kao i predškolske ustanove Dječji vrtić „Maslačak“.

 

(GMS, foto: rt)