Grad Mursko Središće objavljuje javni natječaj za dodjelu studentskih kredita

PREDMET:

                    Javni natječaj za dodjelu studentskih kredita

Grad Mursko Središće objavljuje javni natječaj za dodjelu studentskih kredita

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

Temeljem članka 9. Pravilnika o studentskim kreditima i Odluke gradonačelnika od 27. rujna 2018. godine o broju i visini studentskih kredita, Grad Mursko Središće objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu studentskih kredita za studente s područja Grada

Mursko Središće za akademsku godinu 2018/2019

  1. Grad Mursko Središće za akademsku godinu 2018/2019 raspisuje natječaj za dodjelu 10 (deset) studentskih kredita za studije neodređenog smjera.
  2. Studentski krediti se dodjeljuju za studente u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
  3. Uvjeti za dodjelu studentskih kredita su sljedeći:

–  hrvatsko državljanstvo,

–  prebivalište na području grada Mursko Središće,

  1. Kriteriji za dodjelu studentskih kredita su:

– materijalni i socijalni položaj,

– opći uspjeh u prethodnom školovanju za učenike koji se upisuju na prvu godinu studija, tj. prosječne ocjene svih položenih ispita za studente viših godina,

– uspjeh na natjecanjima.

  1. Određuje se visina studentskih kredita u iznosu:

– 1000,00 kn mjesečno za studij na području Zagreba ili udaljenijih gradova na području   Republike Hrvatske ili u inozemstvu,

– 500,00 Kn mjesečno za studij na području grada Čakovca i Varaždina,

  1. Dokumenti potrebni za sudjelovanje na natječaju su:

Zamolba za dodjelu studentskog kredita – prijava,

Potvrda o redovnom upisu na višu školu ili fakultet s naznakom smjera i studijske grupe,

Preslika svjedodžbe 3. i 4. razreda srednje škole i svjedodžbe završnog ispita za sudente prve godine, odnosno potvrda fakulteta o položenim ispitima i prosjeku ocjena za studente viših godina studija,

Preslika osobne iskaznice,

Potvrda o upisu na fakultet ili srednju školu za člana uže obitelji ( ukoliko je zadovoljen navedeni kriterij),

Izjava o broju članova zajedničkog kućanstva,

Izjava o prihodu svih članova kućanstva dokumentirana dokazima o prihodima (kopije platnih lista, odrezaka mirovine i slično), za sve članove kućanstva koji ostvaruju prihod,

Izjava podnositelja zamolbe da ne prima niti jednu drugu studentsku potporu,

U slučaju potrebe od podnositelja zamolbe može se zatražiti i dopuna dokumentacije.

Rok za podnošenje zamolbi je 31.10.2018. godine.

Zamolbe se podnose na adresu: GRAD MURSKO SREDIŠĆE, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće.

Imena kandidata kojima će biti dodijeljeni studentski krediti biti će objavljena u sredstvima javnog informiranja, te će isti biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti osobno u Gradsku upravu Grada Mursko Središće uredovnim danima.

S poštovanjem

GRADONAČELNIK:

Dražen Srpak