GRAD MURSKO SREDIŠĆE NOVČANO POMAŽE UDRUGU SLIJEPIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Grad Mursko Središće, temeljem provedenog Javnog poziva za sufinanciranje projekata – programa – manifestacija udruga u 2016. godini, dana 16.06.2016. godine odobrava isplatu 2.000,00 kn iz gradskog proračuna, za potrebe provođenja projekta „Društveni kapital zajednice“ a prema potpisanom  ugovoru i Odluci o dodjeli financijskih sredstava za projekte, programe i manifestacije udruga u 2016. godini.

Sredstva se odobravaju temeljem zamolbe podnesene od strane Udruge slijepih Međimurske županije, Kralja Tomislava 34, Čakovec.

Referent za informiranje:

Bojan Bračko