GRAD MURSKO SREDIŠĆE I UDRUGE POTPISALI UGOVORE O SUFINANCIRANJU

REPUBLIKA HRVATSKAPRIVATE 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

 

– Povjerenstvo za razmatranje projekata, programa i manifestacija udruga u 2016. godini

Mursko Središće, 26.04.2016.

Z A P I S N I K

 

Sačinjen dana 26.04.2016 godine u 12,00 sati u vijećnici Grada Mursko Središće.

ČLANOVI POVJERENSTVA ZA RAZMATRANJE PROJEKATA, PROGRAMA I MANIFESTACIJA UDRUGA U 2016. GODINI

 1. 1. Zvonko Vrtarić ________________________________
 2. 2. Srećko Kramar ________________________________
 3. 3. Antun Šimunić ________________________________

 

DNEVNI RED:

Provedba javnog poziva za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga za 2016. godinu

DNEVNI RED USVOJEN JE JEDNOGLASNO, SA 3 GLASA «ZA».

Utvrđuje se da je sukladno članku 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge dana 26.04.2016., godine na web stranici i oglasnoj ploči Grada Mursko Središće raspisan javni poziv za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga za 2016. Godinu

Javni poziv bio je otvoren do 02. ožujka 2016. godine.

 

Člankom 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Povjerenstvo za razmatranje projekata, programa i manifestacija udruga u 2016. godini zaduženo je za provedbu programa koja uključuje razmatranje i ocjenjivanje zahtjeva za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga iz Proračuna Grada Mursko Središće u 2016. godini. Temeljem ovlaštenja iz navedenog akta, Povjerenstvo za razmatranje projekata, programa i manifestacija udruga u 2016. godini održanog dana 26.04.2016. utvrđuje slijedeće:

Na javni poziv su pristigla 30 (trideset) zahtjeva, i to od podnositelja, slijedećim redoslijedom:

 1. 1. Udruga „Muralist“, Ruđera Boškovića 24, 40315 Mursko Središće,
 1. 2. Udruga slijepih Međimurske županije, Kralja Tomislava 34, 40 000 Čakovec
 1. 3. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Podružnica Međimurske županije, Ogranak Mursko Središće, Trg bana Josipa           Jelačića 10, 40315 Mursko Središće
 1. 4. Društvo žena Mursko Središće, Frankopanska 8, 40315 Mursko Središće
 1. 5. Lovačko društvo „Mursko Središće“, Martinska 157, 40315 Mursko Središće
 1. 6. Klub liječenih alkoholičara „Povratak“, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće
 1. 7. Odbojkaški klub „Plavi“, Peklenica 8, 40315 Mursko Središće
 1. 8. Serjojnske mame i bebe, Rade Končara 22, 40315 Mursko Središće
 1. 9. Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće
 1. 10. Sportsko ribolovno društvo „Mura“, Trg bana Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće
 1. 11. Sportsko ribolovno društvo „Verk“, Križovec 11, 40315 Mursko Središće
 1. 12. Udruga mažoretkinja Murskog Središća, Kralja Zvonimira 36, 40315 Mursko Središće
 1. 13. Atletski klub Mursko Središće, Vladimira Nazora 22, 40315 Mursko Središće
 1. 14. Udruga sportske rekreacije „Sport za sve“ Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 1, 40315 Mursko Središće
 1. 15. Udruga „Zrinska garda Čakovec“, Trg Republike 5, 40 000 Čakovec
 1. 16. Planinarsko društvo „Bundek“, Frankopanska 8, p.p.20, 40315 Mursko Središće
 1. 17. Radioklub „Međimurje“, Aleksandra Schulteissa 19, 40 000 Čakovec
 1. 18. Nogometni klub „Mura“, Hlapičina 241, 40313 Sv. Martin na Muri
 1. 19. Sportsko ribolovno društvo „Karas“, Trg Pekleničkih rudara 3, 40315 Mursko Središće
 1. 20. Nogometni klub „Rudar“, Franje Koroša 6B, 40315 Mursko Središće
 1. 21. Udruga veterana inženjerijske bojne Domovinskog rata Čakovec, Vladimira Nazora 13, Ivanovec, 40 000 Čakovec
 1. 22. Društvo distrofičara invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida, Dr. Ante Starčevića 1, 40 000 Čakovec
 1. 23. Gradski puhački orkestar Mursko Središće, Frankopanska 8, 40315 Mursko Središće
 1. 24. Nogometni klub „Plavi“ Peklenica, Trg pekleničkih rudara 1, 40315 Mursko Središće
 1. 25. Nogometni klub „Torpedo“ Križovec, Križovec 170a, 40315 Mursko Središće
 1. 26. Teniski klub Mursko Središće, Josipa Jelačića 10, 40315 Mursko Središće
 1. 27. Košarkaški klub „Rudar“ Mursko Središće, Kralja Zvonimira 4, 40315 Mursko Središće
 1. 28. Kulturno umjetničko društvo „Mura“, Frankopanska 8, 40315 Mursko Središće
 1. 29. Bioteka – udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti, Kamenarka 28H, 10 010 Zagreb
 1. 30. Nogometni klub „Hajduk“ Štrukovec, Štrukovec 156, 40315 Mursko Središće

Povjerenstvo za razmatranje projekata, programa i manifestacija udruga u 2016. godini vrši uvid u zahtjeve gore navedenih podnositelja te utvrđuje da su zahtjevi potpuni, tj. da su imenovani podnositelji uz zahtjev priložili sve tražene dokumente, i to:

 1. 1. Ispunjeni, potpisani i ovjereni Prijavni obrazac za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga za 2016. Godinu (Obrazac br. 1)
 1. 2. Preslika Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske usklađenog sa Zakonom o udrugama
 1. 3. Potvrdu Ministarstva financija / Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja
 1. 4. Presliku financijskog izvješća za 2015. Godinu usvojenog od strane nadležnog tijela prijavitelja projekta/programa/manifestacije
 1. 5. Potpisanu izjavu da za program/projekt/manifestaciju nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz inozemnih fondova i fondacija, fondova Europske unije, državnog proračuna,            proračuna drugih jedinica lokalne ili regionalne (područne) samouprave (Obrazac br. 2)
 1. 6. Potpisanu izjavu o partnerstvu, ako postoje partneri na projektu (Obrazac br. 3);
 1. 7. Presliku ovjerenog Statuta udruge;
 1. 8. Potvrdu da se protiv odgovorne osobe/ Korisnika udruge ne vodi kazneni postupak, a u slučaju novoizabranog čelnika udruge za vrijeme trajanja prijava na Javni poziv priloži potvrdu istog.

Nadalje, Povjerenstvo za razmatranje projekata, programa i manifestacija udruga u 2016. godini nakon utvrđivanja potpunosti prijava prelazi na utvrđivanje liste podnositelja zahtjeva za koje predlaže gradonačelniku donošenje Odluke o sufinanciranju projekata/programa/manifestacija udruga u 2016. godini

Shodno gore navedenom Povjerenstvo za razmatranje projekata, programa i manifestacija udruga u 2016. godini predlaže gradonačelniku Grada Mursko Središće da po raspisanom javnom pozivu za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga u 2016. godini na području Grada Mursko Središće donese Odluku o dodjeli financijskih sredstava za projekte/programme/manifestacije udruga u 2016. godini  za slijedeće podnositelja zahtjeva:

NAZIV UDRUGE ADRESA UDRUGE: ODOBRENA SREDSTVA: Tekuća sredstva: Kapitalna sredstva: 
 Udruga „Muralist“ Ruđera Boškovića 24,40 315 Mursko Središće 12.000,00 kuna 12.000,00
 Udruga slijepih Međimurske županije Kralja Tomislava 34,

40 000 Čakovec

2.000,00 kuna 2.000,00
Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Podružnica Međimurske županije, Ogranak Mursko Središće Trg bana Josipa Jelačića 10,

40 315 Mursko Središće

 

6.000,00 kuna

 

6.000,00

 

Društvo žena Mursko Središće Frankopanska 8,40 315 Mursko Središće 10.000,00 kuna 10.000,00
Lovačko društvo „Mursko Središće“ Martinska 157,40 315 Mursko Središće 4.000,00 kuna 4.000,00
 Klub liječenih alkoholičara „Povratak“ Trg bana Josipa Jelačića 10,40 315 Mursko Središće 4.000,00 kuna 4.000,00
 Odbojkaški klub „Plavi“ Peklenica 8,40 315  Mursko Središće 10.000,00 kuna 10.000,00
 Serjojnske mame i bebe Rade Končara 22,40 315 Mursko Središće 8.000,00 kuna 8.000,00
Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Mursko Središće Trg bana Josipa Jelačića 10,40 315 Mursko Središće  

6.000,00 kuna

 

6.000,00

 

 Sportsko ribolovno društvo „Mura“ Trg bana Josipa Jelačića 10,40 315 Mursko Središće  

25.000,00 kuna

 

5.000,00

 

20.000,00

Sportsko ribolovno društvo „Verk“ Križovec 11,40 315 Mursko Središće 10.000,00 kuna 3.000,00 7.000,00
Udruga mažoretkinja Mursko Središće Kralja Zvonimira 36,40 315 Mursko Središće 17.000,00 kuna 17.000,00
Atletski klub Mursko Središće Vladimira Nazora 22,40 315 Mursko Središće 20.000,00 kuna 20.000,00
 Udruga sportske rekreacije „Sport za sve“ Trg bana Josipa Jelačića 1,40 315 Mursko Središće  

9.000,00 kuna

 

9.000,00

 

Udruga „Zrinska garda Čakovec“ Trg Republike 5,40 000 Čakovec 5.000,00 kuna 5.000,00
Planinarsko društvo „Bundek“ Frankopanska 8, p.p.20,40 315 Mursko Središće 10.000,00 kuna 10.000,00
Radioklub „Međimurje“  Aleksandra Schulteissa 19,40 000 Čakovec 9.000,00 kuna 9.000,00
Nogometni klub „Mura“ Hlapičina 241,40 313 Sv. Martin na Muri 50.000,00 kuna 18.000,00 32.000,00
Sportsko ribolovno društvo „Karas“ Trg pekleničkih rudara 3,40 315 Mursko Središće 8.000,00 kuna 3.000,00 5.000,00
Nogometni klub „Rudar“ Franje Koroša 6B,40 315 Mursko Središće 270.000,00 kuna 150.000,00 120.000,00
Udruga veterana inženjerijske bojne Domovinskog rata Čakovec Vladimira Nazora 13, Ivanovec, 40 000 Čakovec 800,00 kuna 800,00
Društvo distrofičara invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Dr. Ante Starčevića 1,40 000 Čakovec 2.000,00 kuna 2.000,00
Gradski puhački orkestar Mursko Središće Frankopanska 8,40 315 Mursko Središće 27.000,00 kuna 27.000,00
 Nogometni klub „Plavi“ Peklenica Trg pekleničkih rudara 1,40 315 Mursko Središće 40.000,00 kuna 18.000,00 22.000,00
Nogometni klub „Torpedo“ Križovec Križovec 170a,40 315 Mursko Središće 18.000,00 kuna 18.000,00
Teniski klub Mursko Središće Josipa Jelačića 10,40 315 Mursko Središće 3.000,00 kuna 3.000,00
Košarkaški klub „Rudar“ Mursko Središće Kralja Zvonimira 4,40 315 Mursko Središće 30.000,00 kuna 30.000,00
Kulturno umjetničko društvo „Mura“ Frankopanska 8,40 315 Mursko Središće 55.000,00 kuna 55.000,00
Bioteka – udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Kamenarka 28H,10 010 Zagreb
Nogometni klub „Hajduk“ Štrukovec Štrukovec 156,40 315 Mursko Središće 28.000,00 kuna 16.000,00 12.000,00

Iznosi financijske potpore za projekte/programe/manifestacije udruga u 2016. godine biti će definirani su Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava.

U Murskom Središću, 26.04.2016.g.

Predsjednik Povjerenstva za razmatranje projekata, programa i manifestacija udruga u 2016. godini

Zvonko Vrtarić, predsjednik

(foto Tin Tomanić) 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

uvodna

10