GRAD MURSKO SREDIŠĆE DOBRO POSLUJE – DONOSIMO STANJE FINANCIJA

Temeljem zakonskih propisa izrađena su i podnijeta financijska izvješća za razdoblje 01.01. – 31.03.2017. godine. Rezultat poslovanja grada za I kvartal je višak od 1.130.671,50 kuna, što je s prenesenim manjkom iz 2016. godine u iznosu od – 276.111,16 kuna, konačni rezultat izvještajnog razdoblja višak od 854.560,34 kuna.

Stanje žiro računa                                          294.509,67 kuna

Stanje blagajne                                               5.551,84     kuna

Stanje depozita                                              800.000,00 kuna

Stanje obveze prema dobavljačima iznosi     115.782,08 kuna

 

 

 

(GMS, foto rt)