EVO ZAŠTO MC MINERS TRAŽI OD GRADA DUGOROČNI NAJAM PROSTORIJA

Na 87. sjednici stručnog kolegija gradonačelnika raspravljano je o zamolbi MC Miners u kojoj oni od Grada Mursko Središće traže da im u dugoročni najam (30 godina) dodijeli prostorije u kojima se sada nalaze (clubhouse). Zaključak na sjednici bio je sljedeći:

. MC „Miners“, Trg bana Josipa Jelačića bb, Mursko Središće – gradonačelnik prima na znanje poziv na suradnju i zamolbu za dugoročni najam prostora u Murskom Središću, te usvaja zaključak da je na snazi važeći aneks ugovora iz 2005. godine kojim se definira (članak 2.) da „Grad Mursko Središće daje Motocycle Clubu „Miners“ iz Murskog Središća na besplatno korištenje prostoriju „stare mjenjačnice“ u blizini Starog mlina u Murskom Središću. Prostorija „stare mjenjačnice“ ustupa se na korištenje na neodređeni rok tj. do daljnjega, do utvrđivanja potrebe da Grad Mursko Središće prostoriju preuzme za svoje potrebe“ te ugovor iz 2004. godine koji definira (članak8.) „Ugovorne strane sporazumne su da će Motocycle Club „Miners“, ukoliko se javi stvarna potreba Grada Mursko Središće za korištenjem predmetne prostorije, u roku od 30 dana od dana pismene obavijesti isprazniti prostoriju te je o svom trošku vratiti u prvobitno stanje i predati u posjed Grada Mursko Središće“. Također se usvaja zaključak da Grad ne može za MC „Miners“ odobriti dodjelu prostora u kojem je smještena novouređena pismohrana Grada Mursko Središe, iz razloga što je Grad zakonski obavezan, temeljem rješenja nadležne inspekcije Državnog arhiva za Međimurje – Štrigova, urediti i voditi pismohranu

Drugim riječima Grad može najam otkazati bilo kada i Minersi se moraju iseliti.

 

Zbog čega MC Miners traži dugogodišnji najam ? Kompletnu dokumentaciju donosimo u prilogu kao i njihovo pismo gradonačelniku Draženu Srpaku.

IMG_20150520_182816

01

02

IMG_20150520_182834

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

IMG_20150520_182913

IMG_20150520_182935

IMG_20150520_182956_1