Evo što je HEP Elektra odgovorila Željku Pavlicu o šalterima i njegov komentar o tome

Na 10. sjednici Skupštine Međimurske županije vijećnik MDS-a Željko Pavlic postavio je slijedeće pitanje:

Evo što mu je odgovorila HEP Elektra:

Komentar vijećnika MDS-a Željka Pavlica:

“Iz odgovora je  vidljivo da, zapravo, veiki dio građana Republike Hrvatske ima priliku osobno rješavati moguće probleme u poslovanju sa HEP Elektrom. Naime u odgovoru Elektre jasno piše da su u gradovima Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci raspoloživi šalteri za elektrine kupce. To je još snažniji argument za zahtjev da se i u Međimurskoj županiji otvori šalter, čime bi se naši građani, potrošači u svojim pravima izjednačili sa ostalima u Hrvatskoj.

Nadalje, i u ovom odgovoru Elektra ističe da od svojih kupaca ne očekuje rješavanje svojih zahtjeva osobnim dolaskom, ali to očito zahtijevaju sami kupci, Alternativni načini komunikacije, kao što su besplatni potrošački telefon i elektronička pošta očito nisu dovoljno pristupačni i funkcionaln, pogotovo za umirovljenike kojih je u Međimurju veliki broj i da bi izvršili svoju svrhu. Brojne su primjedbe potrošača o teškoćama pri uspostavi komunikacije i pravodobnog rješavanja problema. A s obzirom na pristupačnost internetskih mreža i  korištenja mreža u građanstvu, logičnije bi bilo da se šalteri otvaraju u krajevima Hrvatske gdje je ta mreža nedostupnija, a broj građana koji je koriste manji.

Zbog svega toga i dalje tražimo da se omoguči i građanima, potrošačima iz Međimurske županije korištenje usluga Elektre kao i u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu.”

(rt, foto MŽ)