EVO KAKO GRAD MURSKO SREDIŠĆE NAMJERAVA RIJEŠITI „KAMIONSKU KRIZU“

Gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak uputio je prijedlog predsjedniku Gradskog vijeća Miljenku Cmrečaku sukladno članku 28. u vezi s člankom 57. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mursko Središće u kojem predlaže da se na dnevni red 13. sjednice Gradskog vijeća stavi točka: Usvajanje Prijedloga o uređivanju prometa u Gradu Mursko Središće na državnoj cesti D 209.

 

Nacrt teksta Prijedloga o uređivanju prometa u Gradu Mursko Središće na državnoj cesti D 209 izrađen je temeljem članka 17.st.8. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14).

prote 11

PRIJEDLOG

o uređivanju prometa u Gradu Mursko Središće na državnoj cesti D 209

(I)

Grad Mursko Središće u sklopu uređivanja prometa na državnoj cesti D 209 koja prolazi gradom Mursko Središće predlaže ministru pomorstva, prometa i infrastrukture da sukladno članku 17.st.8. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova te ministrom nadležnim za graditeljstvo donese propis kojim se ograničava uporaba državne ceste D 209 za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona, osim za teretna vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona hrvatskih registracijskih oznaka, odnosno za navedena teretna vozila bez obzira na registracijske oznake namijenjena prijevozu u lokalnom prometu.

(II)

Ovaj prijedlog dostavlja se ministru pomorstva, prometa i infrastrukture.

Predloženo ograničenje uporabe državne ceste D 209 zahtijevaju razlozi protočnosti i sigurnosti prometa, zaštite ceste od buke i drugi elementi vezani uz zaštitu okoliša, a za istu cestu postoje alternativni pravci s boljim prometno-tehničkim karakteristikama.

(III)

Uz ovaj prijedlog Grad Mursko Središće dostavlja ministru pomorstva, prometa i infrastrukture evidenciju prolaska teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona za 2013., 2014.g. i 2015. godinu.

(rt, foto Tin Tomanić)

01

02

03

prote 13

prote 15