Ervin Vičević o isplati 6 milijuna kuna: Na presudu ćemo uložiti žalbu, ali dokazivati istinu u RH je ipak najteže!

Trgovački sud u Zagrebu je 10. travnja donio prvostupanjsku presudu kojom je tužbeni zahtjev tužitelja GEODETSKI ZAVOD D.D. Split gotovo u cijelosti usvojen. Općini Selnici naloženo je isplatiti tužitelju iznos od 3.133.089,68 kn glavnice plus kamate u iznosu 2.513.444,00 kn plus sudski troškovi 355.825,00 kuna što sve zajedno iznosi 6.002.358,68 kune.

Presuda je za sada nepravomoćna i odlučio sam da se Općina na odluku suda žali. Rok za žalbu je 8 dana i žalba je u pripremi.

Dužnost mi je svakako obavijestiti javnost , Općinsko vijeće, predstavnike odbora i predstavnike mjesnih odbora, a posebno mještane Općine Selnica.

Kako bi cijela situacija bila jasnija, ukratko ću opisati tijek događaja. 2009. godine tadašnji načelnik Općine g. Kovačić BEZ ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA i BEZ STAVKE U PRORAČUNU, koja bi bila namijenjena geodetsko – katastarskoj izmjeri, potpisuje ugovor o izvođenju GK izmjera. Ugovor je napisan na štetu Općine. Samo suđenje počinje 2012. godine nakon objavljivanja nalaza revizije , koja je provedena 2010. godine. Revizija je objavljena 2011. godine kada su u GZ Split ustanovili nenamjensko trošenje novca koje je trebalo biti preusmjereno GZ Splitu u iznosu od 1,2 milijuna kuna. Prije samog potpisivanja ugovora, postoji čak i izjava kako su na računu osigurana sredstva za izmjeru u iznosu od 1 milijun kuna, što je bila neistina jer je tijekom tog vremena godišnji proračun iznosio max 2,5 milijuna kuna. Općina je zbog izgubljenog sudskog spora s poduzećem Tegra d.d. bila nakratko u blokadi dva puta, a na kraju je sav novac prikupljen za GK izmjere vjerojatno preusmjeren Tegri uz isplatu kamata koje su iznosile više od 500 tisuća kuna. Općinu je skupo koštalo predizborno asfaltiranje cesta 2009. godine!

Činjenicu da je ugovor o GK izmjeri potpisan bez odluke vijeća, doznao sam tijekom suđenja kada je zatraženo da se dostavi odluka Općinskog vijeća. Nakon ročišta, koje je održano 2016. godine,  te provjere svih objava i zapisnika s Općinskog vijeća , proveli smo istraživanje unazad do 2007. godine i ustanovili da odluka ne postoji. Za sve radove mora postojati stavka u proračunu koji su u planu za tekuću godinu. Za 2009. godinu stavka u proračunu GK izmjera nije postojala, iako je ugovor potpisan u rujnu 2009. nakon čega su radovi odmah započeli. Da stavka proračuna nije bila planirana, jasno nam je bilo po tome jer su tek 2010. bile službeno provedene situacije za izvedene radove koje su već pristigle 2009. godine, a bile skrivane.

Glavni razlog, zbog kojeg se krenulo u izmjeru, trebao je biti sređivanje zemljišnoknjižnog stanja jer je katastar sam po sebi bio sređen većim dijelom. Sudski vještak , na čije se vještačenje sudac i oslonio, jasno je napisao da sređivanje zemljišnoknjižnog stanja uopće nije bilo predmet ugovora.

Kad sam stupio na dužnost svojom upornošću, uspio sam pokrenuti drugi dio izmjere koju provode djelatnici suda i katastra iz Čakovca, tako u narednih 5 godina možemo očekivati i kraj cijelog postupka. To je u svemu jedina pozitivna stvar, jer mnogi koji su u RH proveli prvi dio izmjera čekaju i do 10 godina da bi sud uopće počeo raditi. Primjerice, grad Čakovec, koji bi ove godine trebao započeti s izmjerom nakon gotovo 15 godina od izvršene i plaćene GK izmjere. Pošto sam pitanje o izmjerama postavio i na županijskoj skupštini, tragikomičan je odgovor pročelnika katastra da se u Čakovcu čekalo duže jer je bio potreban duži rok za izvršenje radova. Isti je pročelnik pismeno potvrdio da izmjere u Selnici nisu prikladne za izlaganje, a prikladne su postale tek početkom 2014. godine, dakle nakon više od dvije godine nakon isteka ugovora.

Iz presude se jasno uočava da sud te činjenice nije uzeo u obzir, već se isključivo držao zaključenog ugovora što ponovno naglašavam. Sud nije uzeo u obzir čak niti činjenicu da izlaganje cca 50% čestica nije izvršeno ni danas , a izlaganje druge polovice čestica, odnosno k.o. Zebanec, tek se počelo izvoditi.

Sagledamo li cijeli proces realno, prepisivanje podataka iz katastra nekome se dobro isplatilo, a stvarni posao osnivanja novih zemljišnih knjiga prepušten je djelatnicima katastra i z.k. odjela općinskih sudova bez posebne naknade.

Na kraju, još jednom, želim naglasiti kako će Općina iskoristiti pravo na žalbu i pokušati dokazati istinu kako je posao daleko od dovršenog . Dokazivati istinu u RH ipak je najteže!

NAČELNIK OPĆINE SELNICA

Ervin Vičević

(foto: A. Jurak)