DVADESETAK SREDIŠĆANSKIH VATROGASACA OSLOBOĐENO PLAČANJA KOMUNALNE NAKNADE

Gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak primio je na znanje prijedlog članova DVD Mursko Središće za oslobađanje plaćanja komunalne naknade, te se temeljem Odluke o dopunama odluke o komunalnoj naknadi (Gradsko vijeće, 12.11.2014.), oslobađaju sljedeći vatrogasci iz Murskog Središća:

Napomena: Gospodin Rajko Bogdan iako je predložen i potvrđen ne želi biti oslobođen plaćanja komunalne naknade pa će ovu obavezu i dalje izvršavati.

1) Balaž Justin – Rade Končara 4,

2) Bogdan Rajko – Marka Kovača 8,

3) Brodar Ivan – Marka Kovača 42,

4) Dobranić Ivan – Rade Končara 71,

5) Dobranić Marjan – Josipa Broza Tita 36,

6) Hoblaj Branko – Maksima Gorkog 7,

7) Kraljić Danijel – Rade Končara 69,

8) Kraljić Petar – Poljska 24a,

9) Majhen Dejan – Matije Gupca 52,

10) Matoša Renato – Vladimira Nazora 10,

11) Novak Kristijan – Josipa Šajnovića 17,

12) Novak Nikolaj – Josipa Broza Tita 19,

13) Palnec Miljenko – Slatine 11,

14) Radek Saša – Martinska 134,

15) Radiković Rajko – Josipa Broza Tita 54,

16) Sabo Nikola – Martinska 82,

17) Tarandek Aleksandar – Poljska 39,

18) Vrbanić Patrik – Kolodvorska 34,

19) Vršić Mihael – Josipa Broza Tita 33,

20) Zelić Željko – Josipa Broza Tita 68 i

21) Žganec Marko – Martinska 52,

(R. Tomanić, foto A. Jurak)