DRUŠTVENO KORISTAN RAD OBVEZAN ZA RADNO SPOSOBNE PRIMATELJE SOCIJALNE POMOĆI

         

Dana 11.02.2014. godine (utorak) u 10,00 sati u prostorijama ureda gradonačelnika Grada Mursko Središće održan je sastanak sa predstavnicama Centra za socijalnu skrb, (prisutni: Dražen Srpak – gradonačelnik, Miljenko Cmrečak – predsjednik Gradskog vijeća, Miljenko Štefanić – pročelnik Ureda Grada, Marija Kraljić – voditeljica Odsjeka za financiranje, Antonija Canjuga – ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec i Alenka Bilić – voditeljica Centra za socijalnu skrb – podružnica Mursko Središće), te je sastavljen sljedeći

 

 

Z A P I S N I K

ZAKLJUČCI

 

 

 

DNEVNI RED:

 

1.     Društveno koristan rad i druge novine iz Zakona o socijalnoj skrbi.

 

 

 

ZAKLJUČCI:

 

 

 

         raspravljao se o novinama i promjenama Zakona o socijalnoj skrbi, a naročito o obvezi uključivanja radno sposobnih osoba a koje primaju ZMN (zajamčena minimalna naknada) za uključivanje u društveno koristan rad u trajanju od 30 do 90 sati mjesečno,

 

         Ravnateljica Antonija Canjuga i voditeljica Alenka Bilić upoznale su gradonačelnika i suradnike o novom sistemu odobravanja ZMN te o tome da će biti obavljena revizija svih dosadašnjih primanja sa te osnove, a koja je već započela sa rokom završetka do kraja lipnja ove godine.

 

 

 

 

Mursko Središće, 11.02.2014.

 

 

 

GRADONAČELNIK:

 

 

Dražen Srpak