DRAŽEN SRPAK NAKON SANKCIJE OD 5 TISUĆA KUNA – „NISAM ZAPOSLIO SINA!“

Povjerenstvo za odlučivanje o sukoba interesa na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u predmetu dužnosnika Dražena Srpaka gradonačelnika Grada Mursko Središće na 144. sjednici koja je održana 8. srpnja donijelo je odluku kojom mu se izriče sankcija iz članka 42. stavka 1. podstavka 2. ZSSI-a, obustave isplate dijela neto mjesečne plaće u ukopnom iznosu od 5.000,00 kuna, koja će trajati 5 mjeseci, a izvršiti će se u 5 jednakih uzastopnih mjesečnih obroka, svaki u pojedinačnom iznosu od 1.000,00 kuna.

Povjerenstvu je sporno to što je na stručno osposobljavanje primljen njegov sin koji je po zanimanju – medijski tehničar. Srpak nije nijekao da je Grad sa njegovim sinom u ožujku 2015. potpisao ugovor na godinu dana, no branio se da je postupak prijma bio javan i transparentan.

Natječaj je bio objavljen na internetskim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a, pa su se svi zainteresirani mogli javiti, a u Graditeljskoj školi Čakovec već se, dodao je, godinama provodi obrazovanje za medijske tehničare. Za radno mjesto referenta za informiranje Grad je tražio osobu koja ima „izražene informatičke vještine i znanja“ za rad na sustavu za arhivirane te koja bi radila s medijima i objavljivala dokumente na gradskoj stranici.

Zaključeno je da bi za te poslove idealan bio upravo medijski tehničar, a kako je gradonačelnikov sin jedini zadovoljio taj kriterij, s njim je i sklopljen ugovor. Povjerenstvo je ocijenilo da je uvođenjem kriterija određene stručne spreme gradonačelnik suzio mogućnost prijava i time olakšao odabir svog sina kao jedinog kandidata.

Inače, gradonačelnikov sin u siječnju je prekinuo ugovor, dva mjeseca prije isteka roka.

Nakon odluke Povjerenstva kontaktirali smo gradonačelnika Dražena Srpaka koji nam je rekao:

„Već sam kada je pokrenut postupak sve o tome rekao. Grad Mursko Središće dugi niz godina provodi program mjera HZZ-a. Tako je u osam godina koliko sam ja ovdje, kroz program stručnog zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa prošlo 30 mladih osoba. Znači nisam zaposlio sina (zaposleni je i trenutno radi u Zagrebu) već je on kao i ostalih 29 koristio spomenutu mjeru HZZ-a i to kao dvadeset i šesti po redu i po sasvim istoj proceduri  kao i ostalih 29 osoba.“

 

(R. Tomanić)