DRAŽEN SRPAK – GRAD NEĆE NIKOGA KAŽNJAVATI !

Naš članak “Hlapičancima kazne do 5.000,00 kuna” izazvao je pravu poplavu komentara, reakcija,osvrta i upita, iako smo samo objavili obavijest koju smo primili od gradskih službi. U raspravu se sa svojim komentarom uključio i gradonačelnik Dražen Srpak koji ga je zabunom objavio na svojoj facebook stranici, pa je ispalo da ga je Muralist izbrisao.

Kako god bilo njegov komentar sada objavljujemo u cijelosti i nadamo se da će on bar malo umiriti hlapičance !

“Svi zakoni republike Hrvatske se donose u saboru RH.Ovim dopisom smo samo željeli prenijeti mještanima što zakon govori.Znamo da je voda u Hlapičini zdrava i što se mene tiče do daljnjeg je mještani mogu koristiti , te je odobreno na kolegiju gradonačelnika 5.000,0 kn za obnovu vodne crpke.Na prvoj sjednici gradskog vijeća je također ukinuta naknada za priključenje, tako da se sada plaćaju samo troškovi priključenja.Grad nema namjeru nikoga kažnjavati zbog ne priključenja, već su samo navedene odredbe koje stoje u zakonu , koji ponavljam donosi kao i sve ostale sabor RH.”

Također objavljujemo priopćenje za javnost koju je Srpak poslao medijima.

 
 


REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

         

 
 


GRADONAČELNIK  –

Klasa: 021-05/13-01/604

Ur.broj: 2109/11-1-01/1-13-1

MurskoSredišće, 20.06.2013.

         medijima

 

PREDMET:

Obrazloženje u svezi obavijesti o priključenju

na vodovodnu mrežu u Hlapičini.

 

 

         Poštovani.

 

         Grad Mursko Središće ovim obrazloženjem u svezi prethodne obavijesti o priključenju na vodovodnu mrežu u Hlapičini želi demantirati sve neosnovane kuloarske priče o navodnim kažnjavanjima mještana Hlapičine zbog nepriključenja na tzv. gradsku vodovodnu mrežu.

Prethodna obavijest je mještanima Hlapičine dostavljena isključivo iz razloga što je Gradsko vijeće dana 17.06.2013. godine usvojilo Izmjene i dopune odluke o priključenju na komunalne vodne građevine kojima se ukida naknada za priključenje na vodovodnu mrežu te isto građanima postaje još jeftinije, a time se nikako ne ukida mjesni vodovod u Hlapičini niti se ne teži kažnjavanju građana zbog nepriključenja. Navedena prethodna obavijest mještanima Hlapičine dostavljena je i iz razloga pridržavanja i tumačenja zakonski propisanih odredbi u svezi lokalnog vodovoda pod upravljanjem poduzeća „Međimurske vode“ d.o.o. Čakovec.

Na 4. sjednici kolegija gradonačelnika održanoj dana 17.06.2013. godine usvojen je zaključak da se temeljem zamolbe VMO Hlapičina odobrava jednokratna novčana pomoć u iznosu od 5.000,00 kn za popravak stare vodovodne crpke na mjesnom vodovodu Hlapičina, i ta činjenica govori da Grad nema ništa protiv mjesnog vodovoda niti ikoga kažnjava.

Temeljem svega navedenog  napominjem i ističem činjenicu da mještani Hlapičine do daljnjega mogu koristiti i mjesnu i novu lokalnu vodovodnu mrežu.

         Unaprijed Vam zahvaljujem na razumijevanju i suradnji.

        

S poštovanjem.

GRADONAČELNIK:

 

 

Srpak Dražen

 DONOSIMO I ZAKLJUČKE 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

 

    Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11 i 19/13), te članka 31. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurska županije broj 9/09 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 17.06.2013. godine, donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.         Izbor Mandatne komisije – jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zaključak da se u Mandatnu komisiju imenuju: Hrženjak Dominik (HDZ) iz Štrukovca – predsjednik, Korbelj Tomislav (HL) iz Murskog Središća – član i Žganec Maja (SDP) iz Murskog Središća – član,

2.         Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata,

– utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,

– svečana prisega članova Gradskog vijeća,

(Navedene točke provedene su bez glasovanja).

3.         Izbor Komisije za izbor i imenovanja – jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zaključak da se u Komisiju za izbor i imenovanja imenuju: Sanjković Leonard (HDZ) iz Križovca – predsjednik, Goričanec Ivan (HDS) iz Murskog Središća – član i Matić Miladin (SDP) iz Peklenice – član,

4.         Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća – jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće usvaja zaključak da se za predsjednika Gradskog vijeća izabire Cmrečak Miljenko (HDS) iz Murskog Središća, a za potpredsjednice Barat Roberta (SDP) iz Murskog Središća i Maltarić Ivana (HNS) iz Peklenice.

5.         Jednoglasno, sa 15 glasova ZA, Gradsko vijeće na prijedlog javnog poduzeća „Međimurske vode“ d.o.o. Čakovec usvaja Izmjene i dopune odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće.

Navedene odluke posebno se dostavljaju na objavu, te stupaju na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Međimurske županije».

 

 

GRADSKO VIJEĆE

MURSKO SREDIŠĆE

 

Klasa: 021-05/13-01/586

Ur.broj: 2109/11-1-01/2-13-1

Mursko Središće, 17.06.2013.

     PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA:

 

 

mr.sci. Cmrečak Miljenko, dr.med.vet.