Dragutin Stojko: Kakvi su planovi s Društvenim domom i majurom grofa Feštetića u Hlapičini?

Dragutin Stojko predsjednik MO Hlapičine, a ujedno i vijećnik u GV Mursko Središće kao predstavnik svog mjesta na prošlom Gradskom vijeću imao je samo jedno pitanje za gradonačelnika Dražena Srpaka. „ Što se radi na daljnjoj sanaciji Društvenog doma i što je s majurom grofa Feštetića?“

Prošle godine dosta smo uložili u Društveni dom u Hlapičini, pa tako sada tu obitavaju udruge iz Hlapičine npr. Društvo žena. Za ovu godinu predviđeno je 150.000,00 kuna i za taj novac će se nešto opet napraviti. Za Društveni dom pokrenuti će se bagatelna nabava, ali ono što je bitno je to da sam dom mora imati svoju svrhu. Treba unutrašnjost doma prilagoditi tako da on može služiti za korištenje škole, npr. za satove tjelesnog, možda NK „Muri“ za njezine potrebe, a svakako i za održavanje svih mogućih kulturnih manifestacija.

Kako Ministarstvo kulture daje sredstva samo za domove u sjedištima općina i gradova, tu postoji problem financiranja (Peklenicu smo riješili na neke druge načine), to ćemo riješiti i svakako ga završiti uz pomoć gradskog i županijskog proračuna.

Što se tiče uređenja Upravne zgrade majura Feštetića kandidirali smo ga kroz program Ministarstva kulture, gdje sam osobno prisustvovao, nažalost projekt nije prošao. Isto tako smo prošli i kod Inter-ega. Ovdje je najveći problem  namjene i same svrhe. Prošle smo godine donekle rekonstruirali krovište, tako da je stara škola spašena od rušenja. Ako neće biti moguće dobiti novac, onda ćemo ići po fazama pro se mora riješiti statička stabilnost zgrade, pa krovište itd. Nakon toga će se dalje raditi na njegovoj rekonstrukciji.

Dragutin Stojko iskoristio je dio svog vremena, da uputi zahvalu gradonačelniku Srpaku i Gradu Mursko Središće na donaciji za obnovu fasade crkve Svete Ane.

Srpak je istaknuo da je Hlapičina dio Grada M. Središće, pa iako spada u Župu Sv. Martin, sigurno da će u takvim situacijama Grad uvijek pomoći.

(Z. Rihtarec, foto: A. Jurak)