DP ima politiku nulte tolerancije na svaki oblik protuzakonitog djelovanja: Maslač trenutačno isključen iz članstva

U vezi s informacijama o sudjelovanju u transportu migranata od strane člana Domovinskog pokreta iz 2022. godine, obavještavamo javnost kako je danas, odmah po saznanju o navedenom postupanju g. Mateja Frane Maslića, na inicijativu predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave, na Sudu časti Domovinskog pokreta donesena odluka o njegovom  trenutačnom isključenju iz članstva Domovinskog pokreta. Ne moramo posebno navoditi kako je takvo postupanje, sada već bivšeg člana, ne samo protuzakonito, nego i u izravnoj suprotnosti s temeljnim načelima Domovinskog pokreta te će nakon utvrđivanja svih činjenica biti poduzete odgovarajuće mjere na svim razinama stranke.

Također, ističemo kako je sasvim netočna i zlonamjerna informacija kako se radi o ”istaknutom članu DP-a”, budući da g. Matej Frane Maslić u
Domovinskom pokretu nije obnašao niti jednu od vodećih funkcija, niti na jednoj razini Domovinskog pokreta.

S obzirom na to da broj članova DP-a svakodnevno raste ogromnom brzinom i već sada prelazi brojku od 10.000 članova, predali smo nalog tijelimastranke, na svim razinama, da provedu nužne provjere svih članova vezano uz politiku nulte tolerancije Domovinskog pokreta na svaki oblik
protuzakonitog djelovanja kao i na svaki oblik postupanja koji je suprotan politici i sustavu vrijednosti Domovinskog pokreta.

S obzirom na cijeli politički kontekst, kao i do sada pristigle informacije, pokušat ćemo utvrditi pozadinu cijelog slučaja, i sve
njegove aktere, i izvan DP-a. Ovakvim postupanjem jasno pokazujemo  razliku u odnosu na Plenkovićev HDZ koji, ne samo u članstvu nego i na
vodećim funkcijama, ima ogroman broj osuđenih za korupciju, pljačku javnog novca, počinitelja prevara i teških kaznenih djela. Ovako
odlučno, jasno i trenutačno postupili smo i postupat ćemo u svakom drugom slučaju, o kome god se radilo i u budućnosti!

Služba za odnose s javnošću Domovinskog pokreta