DONOSIMO NOVE TELEFONSKE BROJEVE ČLANOVA MJESNIH ODBORA

MJESNI ODBORI 2015. – 2019.

konstituirajuća sjednica održana 23.01.2015.

VMO MURSKO SREDIŠĆE

 1. Antolović Kristijan (predsjednik) Maksima Gorkog 34

098331672, 543-426

 1. Lisjak Stjepan Martinska 29 d                       0989051939, 543-823
 2. Cmrečak Miljenko Vladimira Nazora 20              098426521
 3. Novak Martin Rade Končara 35                   0915085748, 543-045
 4. Kutnjak Marijan Marka Kovača 51
 5. Orehovec Marina Marka Kovača 26                   543-187, 098528558
 6. Glavina Klara Ivana pl. Zajca 1                    543-583

VMO PEKLENICA

 1. Maltarić Ivana-predsjednica Živice  28                               0981814215
 2. Mesarić Rudolf Ante Starčevića 17                 098241737, 866-451
 3. Flac Ksenija Zavrtna 6
 4. Novak Goran Bana Jelačića 4
 5. Murković Josip Frankopanska 17                    098242746, 866679

VMO HLAPIČINA

 1. Stojko Dragutin (predsjednik) Hlapičina 84                                                                                                                                                                         0911573136, 573-136
 2. Bašnec Leonard Hlapičina 108
 3. Vinko Marko Hlapičina 17                           098553315, 573-250
 4. Jambrošić Ivan Hlapičina 232
 5. Peras Vladimir Hlapičina 58

VMO ŠTRUKOVEC

 1. Jurović Stjepan (predsjednik)             Štrukovec 69

0915058782

 1. Vršić Ivan Štrukovec 82                          861-261, 0912023038
 2. Jalšovec Tomislav Štrukovec 135
 3. Hoblaj Stjepan Štrukovec 77
 4. Mađarić Mihael Štrukovec 109

VMO KRIŽOVEC

 1. Strojko Marko (predsjednik) Križovec 105

0989284215

 1. Šoltić Gordana Križovec 98                            0958005255
 2. Sanjković Leondard Križovec 52 a                         0911317590, 866-721
 3. Kovačić Danica Križovec 52                            0989703832, 866-214
 4. Horvat Željko Križovec 32                            098879210, 866-202

VMO SITNICE

 1. Mihanović Milorad (predsjednik) Sitnice 33                               0996334258
 2. Koša Aleksander Sitnice 12
 3. Balog Senad Sitnice 35
 4. Hum Dalibor Sitnice 32
 5. Balog Dragan Sitnice 1