DONOSIMO DETALJNI ZAPISNIK S 27. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA SELNICE

ZAPISNIK

Sa 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Selnica, održane 24. ožujka 2017. godine

u vijećnici Općine Selnica, s početkom u 19,00 sati

 

 

Sjednicu je pozivom, KLASA: 021-05/17-01/07, URBROJ: 2109-15-17-01 od 17. ožujka 2017. sazvao Radovan Zadravec, predsjednik Općinskog vijeća Općine Selnica.

Sjednicu je otvorio Radovan Zadravec, predsjednik Općinskog vijeća Općine Selnica.

Pozdravio je sve nazočne vijećnike, načelnika i djelatnice općine.

Sjednici su bili nazočni vijećnici: Radovan Zadravec, Josip Bogdan, Dragutin

Bohnec, Đuro Hozjan, Marina Šoštarić, Branko Perčić, Stjepan Cofek, Ivan Bestijanić, Ivan Levačić i Mijo Kocijan.

Vijećnici Darko Sklepić i Anđelko Kovačić nisu se ispričali što neće prisustvovati

sjednici.

Osim vijećnika Općinskog vijeća, sjednici su bili nazočni: Ervin Vičević – načelnik

Općine Selnica, Gordana Vugrinec-Tomšić –referentica za financije i proračun,Bosiljka Oletić – referentica za opće i upravne poslove koja je  vodila zapisnik, Klementina Oletić – osoba na stručnom osposobljavanju, Lana Kovačić i Edita Murković, učenice Ekonomske i trgovačke škole u Čakovcu i predstavnica medija Andreja Šmitran.

Predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je od 13 vijećnika sjednici trenutno

nazočno 10 vijećnika, odnosno natpolovična većina, pa će sve odluke donijete na ovoj sjednicibiti važeće.

Predsjednik Vijeća otvorio je aktualni sat.

AKTUALNI SAT

 

 

Vijećnik Dragutin Bohnec: „Ja bih upozorio na udarnu rupu u  Stepinčevoj ulici kod kućnog broja 7, a i bankine na Bukovčaku su jako oštećene. Molim da se kontaktiraju nadležni za saniranje istog. Ujedno molim načelnika da pokuša preko PUM-e predložiti kontrolu prometa, tj. brzine u istoj ulici, pošto se neki voze velikom brzinom, pa postoji opasnost za pješake.“

Vijećnik Branko Perčić: „Ja isto imam zamolbu da se pošalje dopis Hrvatskim vodama kako bi pristupili uređenju kanala u Donjem Koncovčaku, točnije kod igrališta nogometnog kluba. Kanal se ne održava redovito i voda otječe na igralište.“

Načelnik Ervin Vičević: „Poslat ćemo dopise svima.“

Vijećnik Ivan Bestijanić: „Mene interesira što je s onim kanalom uz oranice u nastavku Poljske ulice, o kojem smo već raspravljali na prošlim sjednicama. Jesu li poslana upozorenja gospodinu Kontrecu?“

Načelnik: „Poslali smo upozorenje. Gospodin Kontrec je rekao da to nije njegovo. Zatim smo poslali upozorenje i vlasnicima. Vlasnici su rekli da su dali oranicu u najam Kontrecu i nek to s njim riješimo. I tako se vrtimo u krug.“

Predsjednik Općinskog vijeća: „Možda bi komunalni redar morao poslati opomenu s kaznom vlasniku, pa neka oni onda to rješavaju sa zakupcom.“

Vijećnik Josip Bogdan: „Želim se osvrnuti na korespodenciju između općine i grada Mursko Središće u vezi mog prijedloga o sufinaciranju groblja u našoj općini. Čitajući zapisnik sa sjednice vijeća i novine, čini mi se da se moj prijedlog baš i nije shvatio. Evo, da objasnim: Moj prijedlog sufinanciranja se nije odnosio na ovo postojeće groblje, već na planirano proširenje. Akcent je na proširenju. Kad sve sagledamo ispada da naša mala općina kupuje gradu groblje, tj. dijelu grada.  Dopis koji se poslao iz općinskog ureda je jasan, no odgovor grada Mursko Središće sam shvatio na dva načina. Prvi – što ti talibani u Selnici uopće znaju kako se sufinancira groblje, a drugi – kako je ponavljanje majka znanja, možemo im zahvaliti kako su nam ponovo objasnili kako se financira groblje. Što će se dogoditi u budućnosti? Kad taj dio groblja proširimo i stavimo u funkciju može doći do negodovanja mještana naše općine kako taj dio grada Mursko Središće, Štrukovec uopće ne spominjem, nego dio grada Mursko Središće nije uopće ništa sufinancirao proširenje. Ja sam spreman, ukoliko mi Vijeće dozvoli, da i njima u uredu grada to objasnim na taj način.“

Načelnik: „Dapače, može!“

Vijećnik Josip Bogdan: „Znači, sve što sam rekao tu, reći ću i tamo. Jer ovi bombastični naslovi u novinama „Nećemo sufinancirati vaše groblje“ i slično uopće ne prikazuju pravu sliku situacije. Izgleda kao da će doći do rata između općine i grada. Pero je jako zeznuto oružje.“

Vijećnik Branko Perčić: „Bilo bi dobro u to uključiti i predsjednika Mjesnog odbora Štrukovca.“

Vijećnik Josip Bogdan: „Tako je.“

Predsjednik OV: „Naslovi u novinama i portalima su stvarno bili bombastični.“

Vijećnik Josip Bogdan: „Zadaća medija je smiriti situaciju, prikazati ju realnom, a ne potpirivati.“

Načelnik: „Sukoba između grada i općine nije bilo. To je sigurno. Odgovor grada je bio možda malo nespretno sastavljen, no sve ćemo se dogovoriti s njima. Inače smo već htjeli objaviti natječaj za izradu projekta groblja. Moramo napraviti zajedničku grobnicu, dio groblja za urne, dio za spomenike, zatim dio sa zelenom površinom i još puno toga. Sad smo čistili groblje. To je koštalo jako puno. 150 kamiona korijenja se odvezlo na otpad i tek sad se vidi koliko je to veliki prostor. Cijena mjesta sigurno neće biti ista kao na starom dijelu groblja. I mislim da će se svi s time morali složiti. Već sam nekoliko puta spomenuo kako imamo najjeftinije usluge ukopa.“

Predsjednik OV: „U svakom slučaju, treba uključiti i upravu groblja kako bi dali svoje mišljenje. Tako da se to napravi na najkvalitetniji način, kako kasnije ne bi bilo problema zašto se nešto nije napravilo na ovaj ili onaj način.“

Vijećnik Mijo Kocijan: „Razgovarao sam s načelnikom o tom novom groblju. Načelnik je zamolio da taj dio preoram kako bi se teren izravnao. Pregledao sam parcelu i mislim da se to mora preorati s jedno ili dvo brazdnim plugom i pošpricati s totalnim herbicidom jer će drveće opet početi rasti. Uz to predlažem da se i u Ulici Selniščak, kod Tkaleca, pošprica područje gdje je rastao bagrem.“

Načelnik: „Može, prihvaćam prijedloge. Na groblju je napravljen boks za prihvat elektroničkog otpada, na prijedlog vijećnika Josipa Bogdana.“

Kako nije bilo više pitanja, predsjednik Općinskog vijeća zatvorio je aktualni sat.

Sjednici je trenutno nazočno 10 vijećnika.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Selnica dao je Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog

vijeća, održane 10. veljače 2017. na usvajanje i konstatirao da je Zapisnik sa 26. sjednice

Općinskog vijeća usvojen jednoglasno sa 10 glasova „ZA“.

Predsjednik Općinskog vijeća dao je predloženi dopunjeni dnevni red na usvajanje i

konstatirao da je jednoglasno sa 10 glasova “ZA“, prihvaćeni sljedeći dnevni red:

D N E V N I R E D

 

 

 • 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za 2016. godinu
 • 2. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Selnica za 2017. godinu i Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa
 • 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata
 • 4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture u Općini Selnica za 2016. godinu

 • 5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području  Općine Selnica u 2016. godini
 • 6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Selnica u 2016. godini
 • 7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Selnica za 2016. godinu
 • 8. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u Socijalnoj zaštiti Općine Selnica za 2016. godinu
 • 9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika Općine Selnica za razdoblje od 01.07.2016. do 31.12.2016. godine
 • 10. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Selnica za 2016. godinu
 • 11. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
 • 12. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu
 • 13. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta
 • 14. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Selnica
 • 15. Prijedlog Odluke o isplati uskrsnice umirovljenicima
 • 16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti DVD-u Selnica za provedbu ulaganja u izgradnju Vatrogasnog doma u Selnici
 • 17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Selnica za 2016. godinu
 • 18. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Selnica
 • 19. Prijedlog Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima              Općine Selnice
 • 20. Pojedinačno izvješće vijećnika za vrijeme mandata 2013.- 2017.
 • 21. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih zakupom, zakupom za ribnjake, prodajom izravnom pogodbom i davanjem na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Selnica u 2016. godini
 • 22. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu
 • 23. Ostala pitanja i prijedlozi

 

Sjednici je trenutno nazočno 10 vijećnika.

 

 

Nakon utvrđivanja dnevnog reda pristupa se radu po točkama dnevnog reda:

 

 • 1.) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za 2016. Godinu

 

Predsjednik OV dao je riječ predsjednici odbora za financije i proračun.

Vijećnica Marina Šoštarić: „Odbor za financije i proračun u sastavu Kruno Živčec, Branko Panić i Marina Šoštarić imali su 21. ožujka 11. sjednicu odbora. Razmotrili su prijedlog Izvještaja o izvršenju proračuna i dali su pozitivno mišljenje.“

Predsjednik OV; „Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda.“

Vijećnik Josip Bogdan: „Općina je 2013. godine bila u minusu oko 4.500.000,00 kn. Na kraju prošle godine minus je iznosio 3.500.000,00 kn?“

Načelnik: „Tako je.“

Vijećnik Josip Bogdan: „Znači, uspjelo se  riješiti puno financijskih pitanja. Ako tako nastavimo još 9-10 godina bit ćemo na pozitivnoj nuli. Jako dobro!“

Načelnik:“ Činjenica je ta, da sama geodetska izmjera iznosi oko 3.200.000,00 kuna minusa. Uz to, u tijeku je sudski postupak vezan uz mrtvačnicu . Tu je iznos od 50.000,00 kuna. Nadam se da ćemo dobiti ovaj sudski proces. Iako, s ovim iskustvom koje sam doživio, teško mogu očekivati nešto. Zadnje ročište je bilo u 12. mjesecu 2016. Ag projekt je dao zahtjev za vještačenje, no kako nisu platili izlazak sudskog vještaka, tako od toga nije bilo ništa. Nadam se da im  sutkinja neće više tolerirati odugovlačenje i da će se to riješiti u našu korist, te će se i na tom dijelu minus malo smanjiti.“

Kako nije bilo više pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za 2016. godinu na usvajanje ikonstatirao da je isti usvojen sa 10 glasova „ZA“.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za 2016. godinuprilog je zapisnika broj 1 i njegov sastavni dio.

Sjednici je trenutno nazočno 10 vijećnika.

 • 2.) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Selnica za 2017. godinu i Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa

 

Predsjednik OV dao je riječ predsjednici odbora za financije i proračun.

Vijećnica Marina Šoštarić: „Odbor za financije i proračun u sastavu Kruno Živčec, Branko Panić i Marina Šoštarić održali su 21. ožujka 2017. godine 11. sjednicu odbora. Razmotrili su prijedlog 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Selnica za 2017. godinu i Izmjene i dopune Plana razvojnih programa i dali su pozitivno mišljenje.“

Predsjednik OV otvorio je raspravu po ovoj točci dnevnog reda.

Vijećnik Josip Bogdan: „Koji je razlog ovog povećanja od 106.000,00 kuna?“

Načelnik: „ U izradi Proračuna smo zaboravili staviti trošak izbora. Još smo neke stvari dodali, a smanjili smo stavku na kanalizaciji. Kanalizacija je bila planirana 1.000.000,00 kuna. No, ove godine ćemo morati platiti 200.000,00, pa smo zato i smanjili taj dio.  A dodali smo još: ulaganja na društvenom domu u Selnici i Merhatovcu, izgradnju javne rasvjete na Lipici, u Zebancu (Pajvot), sanaciju ceste u Gornjem Zebancu,  Ulicu Zagrebački breg, proširenje groblja i pomoć obiteljima i kućanstvima. Dobili smo 200.000,00 kuna od Ministarstva kulture za sanaciju krovišta društvenog doma u Selnici – stare škole, i to nam je malo povećalo prihode.“

Predsjednik OV: „Tako je. Na kanalizaciji smo mogli smanjiti taj iznos jer su nam na prezentaciji projekta objasnili tijek sufinanciranja. Općina će tijekom ove godine morati izdvojiti nekih 200.000,00 kuna, a ostatak od oko 400.000,00 u naredne 3 godine. Tako da ćemo te novce planirati na neke druge prioritetne stvari u općini.“

Kako nije bilo više pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Selnica za 2017. godinu i Izmjene i dopune Plana razvojnih programana glasovanje ikonstatirao da suiste usvojenesa 10 glasova „ZA“.

 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Selnica za 2017. godinu i Izmjene i dopune Plana razvojnih programaprilog su zapisnika broj 2 i njegov sastavni dio.

 

Sjednici je trenutno nazočno 10 vijećnika.

 

3.) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata

 

Predsjednik OV otvorio je raspravu po ovoj točci dnevnog reda.

Kako nije bilo nikakvih pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata na usvajanje i konstatirao da je istausvojena sa 10 glasova „ZA“.

Sjednici je trenutno nazočno 10 vijećnika.

Odluke o raspodjeli rezultataprilog jezapisnika broj 3 i njegov sastavni dio.

4.) Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture u Općini Selnica za 2016. godinu

 

Predsjednik OV otvorio je raspravu po ovoj točci dnevnog reda.

Načelnik: „U ovom izvješću se vidi što smo sve napravili. Vijećnik Branko Perčić, kao prioritet, predložio je sanaciju ulice kod kapelice u Donjem Koncovčaku. Cesta se napravila, no vlada nezadovoljstvo dijela mještana koji stalno zovu na općinu i traže sanaciju iste. Ja sam doveo inženjera, stručnjaka iz Tegre, koji je rekao što treba napraviti. Ljudima kao smeta nekakav uzdignuti spoj na cesti, a do sad im nije smetalo to što je cesta bila loša. Priča se da se u bankine ugradio kancerogeni materijal i još takve slične stvari. Ja ne tražim zahvalu, ali mi smetaju takve priče.“

Vijećnik Branko Perčić: „Samo da naglasim, da, dobro ste rekli. Kruže svakakve priče. Ja još više slušam o tome nego vi. Ni jedna utakmica ili kakav događaj ne prođe, a da se ne spomene ta ulica. I to od strane istih osoba. Ulica je dobro napravljena, jako je lijepa, osim rešetke za odvodnju.“

Načelnik: „Da, tu rešetku je „Pavlic – asfalt – beton“ dužan otkloniti i otklonit će. U ovom slučaju su krivi međuljudski odnosi iz kojih i proizlaze te priče.“

Vijećnik Branko Perčić: „Nikad ja, kao vijećnik, ili moj sin, kao predsjednik Mjesnog odbora Donji Koncovčak, nismo dali nikakvu primjedbu na sanaciju ulice. Prije smo stalno slušali zašto je ulica tako loša, a sad kad se sanirala, opet nije dobro.“

Kako nije bilo više pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Selnica za 2016. godinuna usvajanje i konstatirao da je isti usvojen sa 10 glasova „ZA“.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture u Općini Selnica za 2016. godinuprilog jezapisnika broj 4 i njegov sastavni dio.

 

Sjednici je trenutno nazočno 10 vijećnika.

 

5.) Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na  području  Općine Selnica u 2016. godini

 

Predsjednik OV otvorio je raspravu po ovoj točci dnevnog reda.

Kako nije bilo nikakvih pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na  području  Općine Selnica u 2016. godini na usvajanje ikonstatirao da je isti usvojen sa 10 glasova „ZA“.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na  području  Općine Selnica u 2016. godiniprilog je zapisnika broj 5 i njegov sastavni dio.

Sjednici je trenutno nazočno 10 vijećnika.

6.)Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Selnica u 2016. godini

 

Predsjednik OV otvorio je raspravu po ovoj točci dnevnog reda.

Kako nije bilo nikakvih pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Selnica u 2016. godinina

glasovanje i konstatirao da je Prijedlog usvojen sa 10 glasova „ZA“.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Selnica u 2016. godiniprilog je zapisnika broj 6 i njegov sastavni dio.

Sjednici je trenutno nazočno 10 vijećnika.

 

7.) Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Selnica za 2016. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća, Radovan Zadravec, otvorio je sedmu točku dnevnog reda te otvorio raspravu po ovoj točci.

Kako nije bilo nikakvih pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Selnica za 2016. godinu na usvajanje i konstatirao da je istiusvojen sa 10 glasova „ZA“.

Sjednici je trenutno nazočno 10 vijećnika.

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Selnica za 2016. godinu

prilog je zapisnika broj 7 i njegov sastavni dio.

8.)Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u Socijalnoj zaštiti Općine Selnica za 2016. godinu

 

Predsjednik OV otvorio je raspravu po ovoj točci dnevnog reda.

 

Kako nije bilo nikakvih pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u Socijalnoj zaštiti Općine Selnica za 2016. godinuna glasovanje ikonstatirao da je Prijedlog usvojen sa 10 glasova „ZA“.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u Socijalnoj zaštiti Općine Selnica za 2016. godinu prilog je zapisnika broj 8 i njegov sastavni dio.

9.)Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika Općine Selnica za razdoblje od 01.07.2016. do 31.12.2016. godine

 

Predsjednik OV otvorio je raspravu po ovoj točci dnevnog reda.

 

Kako nije bilo nikakvih pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika Općine Selnica za razdoblje od 01.07.2016. do 31.12.2016. godine na glasovanje ikonstatirao da je Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika Općine Selnica za razdoblje od 01.07.2016. do 31.12.2016. godine usvojen sa 10 glasova „ZA“.

Odluka o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika Općine Selnica za razdoblje od 01.07.2016. do 31.12.2016. godine prilog je zapisnika broj 9 i njegov sastavni dio.

Sjednici je trenutno nazočno 10 vijećnika.

 

10.)Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Selnica za 2016. godinu

 

Predsjednik OV otvorio je raspravu po ovoj točci dnevnog reda.

 

Kako nije bilo nikakvih pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Selnica za 2016. godinuna glasovanje ikonstatirao da je istiusvojen sa 10 glasova „ZA“.

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Selnica za 2016. godinuprilog je zapisnika broj 10 i njegov sastavni dio.

Sjednici je trenutno nazočno 10 vijećnika.

 

11.)  Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

 

Predsjednik OV otvorio je raspravu po ovoj točci dnevnog reda.

Predsjednik OV: „Program smo već usvojili na zadnjoj sjednici u 2016. godini. No, kako Program nije bio u skladu s Uredbom o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima, morat ćemo usvojiti novi Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu koji će biti sukladan zakonodavnim okvirima.“

Vijećnik Ivan Bestijanić: „Iznos u Programu se utvrđuje postotkom Proračuna?“

Vijećnik Branko Perčić: „Ne, piše ukupni iznos u Prijedlogu Programa.“

Predsjednik OV: „U Programu piše ukupan iznos sredstava koja će se dodijeliti iz općinskog proračuna u tu svrhu, putem Javnog natječaja.“

Načelnik: „Samo Vatrogasne udruge se financiraju po drugačijim propisima.“

Gordana Vugrinec – Tomšić: „Vatrogasne udruge i Crveni križ.“

Predsjednik OV: „Za vatrogasne udruge izdvaja se 5% proračuna jer je tako propisano zakonom.“

Kako nije bilo drugih pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi OpćineSelnica za 2017. godinuna glasovanje ikonstatirao da je Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Selnica za 2017. godinuusvojen sa 10 glasova „ZA“.

Programjavnih potreba u kulturi Općine Selnica za 2017. godinu prilog je zapisnika broj 11 i njegov sastavni dio.

 

12.)Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Selnica za 2017. godinu

 

Predsjednik OV otvorio je raspravu po ovoj točci dnevnog reda.

Predsjednik OV: „Ovdje je isti slučaj kao i u prethodnoj točci. Program smo već donijeli u 2016. godini, no kako nije bio usklađen sa zakonom, moramo donijeti novi.“

Kako nije bilo nikakvih pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je Prijedlog Programa javnih potreba u sportu OpćineSelnica za 2017. godinuna glasovanje ikonstatirao da je Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Selnica za 2017. godinuusvojen sa 10 glasova „ZA“.

Programjavnih potreba u sportu Općine Selnica za 2017. godinu prilog je zapisnika broj 12 i njegov sastavni dio.

 

 

13.)Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta

Predsjednik OV otvorio je raspravu po ovoj točci dnevnog reda i dao je riječ načelniku.

Načelnik: „Zemljište se nalazi u Zaveščaku i sve su to prilazi kućama. Nekad je taj dio bio u vlasništvu RH, no ovom izmjerom je prepušteno Općini. Općina je te prilaze prepustila stanarima jer su puno ulagali u uređenje, osim ovog dijela kod kućnog broja 53. Vlasnici kuće su rekli neka Općina to proda.“

Vijećnik Branko Perčić: „Ne uzrupira se prilazni put do kuće k.br. 53?“

Načelnik: „Ne, dali smo prilaz od 4 m  s druge strane.“

 

Kako nije bilo drugih  pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je Prijedlog Odlukena glasovanje ikonstatirao da je istausvojena sa 10 glasova „ZA“.

Odluka o prodaji zemljišta prilog je zapisnika broj 13 i njegov sastavni dio.

Sjednici je trenutno nazočno 10 vijećnika.

 

14.)  Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Selnica

 

Predsjednik OV otvorio je raspravu po ovoj točci dnevnog reda.

 

Kako nije bilo nikakvih pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Selnicana glasovanje i konstatirao da je Prijedlog Odluke usvojen sa 10 glasova „ZA“.

Odluka o o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Selnicaprilog je zapisnika broj 14 i njegov sastavni dio.

15.)Prijedlog Odluke o isplati uskrsnice umirovljenicima

Predsjednik OV otvorio je raspravu po ovoj točci dnevnog reda i dao riječ načelniku.

Sjednici je trenutno nazočno 10 vijećnika.

Načelnik: „Izašli smo u susret Udruzi umirovljenika. Slali smo pozive na kućne adrese i zvali umirovljenike telefonom da nam dostave odreske od mirovine i potpišu izjave o visini mirovina. Za sad imamo 65 ljudi na popisu s mirovinama do 2.000,00 kn, od toga 58 s hrvatskim i 7 ljudi i s hrvatskim i s inozemnim mirovinama. Ja sam i prošli tjedan rekao gospodinu Valentu Kočili neka provjeri sve podatke o mirovinama jer ne želim da se općina na kraju zbog nečeg proziva. Sredstva su rezervirana u Proračunu. Ja sam za to da se ljudima koji imaju mirovine do 1.000,00 kuna isplati uskrsnica od 300,00 kn, a onima koji imaju između 1.000,00 i 2.000,00 kuna isplati 200,00 kuna uskrsnice. Ali i vi sad dajte svoje prijedloge.“

Vijećnik Branko Perčić: „Ja jesam za to da se onima s manjim mirovinama isplati malo više uskrsnice, kako je načelnik i predložio.“

Kako nije bilo nikakvih pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je Prijedlog Odluke o isplati uskrsnice umirovljenicima na glasovanje i konstatirao da je Prijedlog usvojen sa 10 glasova „ZA“.

Odluka o isplati uskrsnice umirovljenicima prilog je zapisnika broj 15 i njegov sastavni dio.

16.)Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti DVD-u Selnica za provedbu ulaganja u izgradnju Vatrogasnog doma u Selnici

Predsjednik OV otvorio je raspravu po ovoj točci dnevnog reda.

Predsjednik OV: „DVD Selnica je izradilo projekt za izgradnju novog suvremenog vatrogasnog doma u Selnici. Prije par godina je i kupljena i parcela za tu namjenu, a već je i djelomično uređena. U sklopu vatrogasnog doma bi bili obuhvaćeni i drugi sadržaji, kao što je streljana, dvorana za korištenje i ostalim udrugama s područja općine.

Vijećnik Branko Perčić: „Kako su raspoređena sredstva ulaganja? Općina će ulagati u dom ili DVD?“

Načelnik: „DVD će projekt prijaviti na natječaj EU fondova, na mjeru 7.4. Zemljište je kupljeno iz onih sredstava koja mi njima zakonom moramo godišnje isplaćivati. Projekt radi zagrebačka tvrtka i taj dio financiraDVD. Inače je DVD  zatražio od općine da preuzme dio sufinanciranja u dijelu neprihvatljivih troškova financiranja iz natječaja EU fondova, a to je PDV u iznosu oko 1.600.000,00 kuna. To nije mali iznos, no ako bi projekt prošao na fondu i ako bi dobili 7.000.000,00 kuna, onda bi se i tih 1.600.000,00 kuna potrudili namaknuti. Općina ima isto projekt koji namjerava prijaviti na istu mjeru, a to je vrtić. Iznos tog projekta je približno isti kao i vatrogasnog doma. Također je PDV neprihvatljivi dio troška. No, postoji fond koji sufinancira i te neprihvatljive troškove. Za 2017. godinu sredstva fonda iznose 150.000.000,00 kuna. Oni sufinanciraju 80 % neprihvatljivih troškova. Tako bi općini ostalo oko 300.000,00 kuna za sufinanciranje, a dobivamo objekt u vrijednosti 10.000.000,00 kuna.“

Predsjednik OV: „Europska unija ne sufinancira PDV. Zato postoji taj fond u RH koji sufinancira 80% tog iznosa.“

Načelnik: „Znate koliko je priča bilo o tim EU fondovima. No, činjenica je ta da svi izvlače novce iz njih prije nego mi.

 

Kako nije bilo više pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti DVD-u Selnica za provedbu ulaganja u izgradnju Vatrogasnog doma u Selnici na glasovanje i konstatirao da je Prijedlog usvojen sa 10 glasova „ZA“.

Sjednici je trenutno nazočno 10 vijećnika.

Odluka o davanju suglasnosti DVD-u Selnica za provedbu ulaganja u izgradnju Vatrogasnog doma u Selnici prilog je zapisnika broj 16 i njegov sastavni dio.

 

17.)    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Selnica za 2016. godinu

 

Predsjednik OV otvorio je raspravu po ovoj točci dnevnog reda.

Predsjednik OV: „Zašto smo u materijalima dobili samo referentnu stranicu?“

Bosiljka Oletić: „Ostatak izvještaja je kod mene u uredu, izvještaj ima preko 50 stranica i zato nisam svakome posebno kopirala.“

Vijećnik Branko Perčić: „Iz ovog izvještaja se ništa ne vidi.“

Predsjednik OV: „Vide se prihodi i rashodi.“

Vijećnik Branko Perčić: „To je kao da se i ništa ne vidi.“

Predsjednik OV: „Slažem se! Zato sam i pitao gdje je ostatak izvještaja.“

Vijećnik Branko Perčić: „Sad nećemo komplicirati, ali drugi put kad ćemo morati donijeti odluku o prihvaćanju nečijeg financijskog izvješća moramo imati kompletno izvješće iz kojeg se vide svi podaci.“

Bosiljka Oletić: „U redu. Ispričavam se, moja greška.“

Predsjednik OV: „Svi vijećnici će dobiti izvješće na e-mail.“

Kako nije bilo više pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Selnica za 2016. godinu na glasovanje i konstatirao da jeistiusvojen sa 10 glasova „ZA“.

 

Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća DVD-a Selnica za 2016. godinuprilog je zapisnika broj 17 i njegov sastavni dio.

Sjednici je trenutno nazočno 10 vijećnika.

18.)   Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Selnica

 

Predsjednik OV: „Ovo je novi Pravilnik usklađen s novim ZJN. Prije smo imali Odluku o provođenju postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti koju ćemo ovim Pravilnikom staviti van snage.“

Načelnik: „Bosiljka je bila na seminaru o javnoj nabavi i Pravilnik je napravila prema savjetima ljudi koji su predavali.“

Kako nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u Općini Selnicana glasovanje i konstatirao da je istiusvojen sa 10 glasova „ZA“.

 

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave prilog je zapisnika broj 18 i njegov sastavni dio.

19.) Prijedlog Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima              Općine Selnice

Predsjednik OV: „Prije sam vam objasnio da se ovim pravilnikom utvrđuju uvjeti financiranja udruga s područja općine i ostalih udruga. Znači mora se raspisati natječaj na koji se udruge javljaju i prijavljuju svoje programe za tekuću godinu. I ostale općine imaju slične Programe. Udruga koja se ne javi na natječaj i ne predstavi svoj program neće dobiti financijska sredstva iz proračuna općine. Programi udruga će se ocjenjivati. Oformit će se Povjerenstvo i prema kriterijima iz natječaja će se donijeti odluka o dodjeli sredstva. Odluke će se objavljivati javno.“

Kako nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je Prijedlog Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima  Općine Selnice na glasovanje i konstatirao da je isti usvojen sa 10 glasova „ZA“.

 

Pravilnik o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Selnica prilog je zapisnika broj 19 i njegov sastavni dio.

20.) Pojedinačno izvješće vijećnika za vrijeme mandata 2013.- 2017.

 

Predsjednik OV:“ U materijalima za sjednicu ste dobili i evidenciju prisustvovanja vijećnika sjednicama vijeća.  Neki su bili redoviti, neki su ponekad bili spriječeni, no uglavnom, uvijek je bio postignut kvorum za donošenje odluka.“

Vijećnik Dragutin Bohnec: „Osvrnuo bih se na 2013. godinu. Krenuli smo jako slabo zbog prepucavanja članova HSLS. Nakon što su neki članovi prestali dolaziti na sjednice vijeća, krenulo je sve na bolje. Sve odluke smo donosili jednoglasno i puno toga se napravilo u ove četiri godine. Nije mi žao što sam par puta rekao da je bivši načelnik u zadnjem mandatu radio slabo, ili bolje rečeno ništa. Zato želim i priopćiti da izlazim iz stranke HSLS.“

Načelnik: „Vijećnik Bohnec, uz Radovana Zadravca, Miju Kocijana i Đuru Hozjana, je bio na svakoj održanoj sjednici i dao je puno dobrih prijedloga.“

Vijećnica Marina Šoštarić: „Bila mi je čast i zadovoljstvo biti vijećnica. Odluke su se donosile jednoglasno, znači da su bile kvalitetne. Svi smo se slagali. Zahvalila bih se i svim vijećnicima i kolegama s kojima sam do sad radila za dobrobit općine. I želim da se i nadalje dobro radi bez obzira tko će biti u vijeću, iz koje stranke.“

Vijećnik Josip Bogdan: „Ja sam i inicirao ovu točku na jednoj od prošlih sjednica. Sad bude  počela predizborna kampanja,  pa prije toga dok smo još mirni, da svatko kaže što misli.   Imam primjedbe na odnos između nekih vijećnika na početku, tipa predbacivanja: „lagao si“, „lažeš“, „ti si potpisao“, a nije to prijavio tamo gdje mora, znači da je suučesnik. Pohvalio bih zborove mještana. Lijepo je kad dođu u velikom broju, no ne na takav način kao na početku, kad su fizički počeli nasrtati jedni na druge. Pozitivno je to što je svatko imao pravo glasa i pravo predlaganja te je tako bila stvorena ugodna atmosfera. Ugodno sam se osjećao na sjednicama. Radilo se timski i ležerno u pozitivnom smislu. Uvijek kad je netko došao s prijedlogom, zahtjevom ili zamolbom, od strane općine je bilo reakcije. Ako sam nekog uvrijedio, što sigurno nije bilo namjerno, ovim putem se ispričavam.“

Vijećnik Ivan Levačić:“Ja sam novi vijećnik ovog Općinskog vijeća. Drago mi je što je takva atmosfera na sjednicama. I prije nego sam postao vijećnik sam surađivao s vijećnicima oko priprema svečanih sjednica i manifestacija za Dane općine, a najdraži projekt mi je  taj što smo uspjeli masku Pikač postaviti u stalni postav Muzeja Međimurja. Zahvalio bih se načelniku, nekim članovima Udruge Pikač, bivšem ravnatelju Muzeja i sadašnjoj ravnateljici Muzeja.“

Vijećnik Ivan Bestijanić:“Mislim da općina takvo vijeće i takvog načelnika nikad nije imala. Bilo tko je postavio načelniku ili predsjedniku vijeća kakvo pitanje, uvijek je dobio odgovor. Dok  za prošlog mandata nije bio takav slučaj. Onda se odgovaralo sa: „Ne znam“, „Pa što me to pitate“ i sl. Brzo je prošlo, puno se napravilo.“

Vijećnik  Mijo Kocijan:“Hvala vijećnicima što su podržali načelnika. Hvala načelniku što je sve realizirao što je vijeće izglasalo na sjednicama. Da je postao načelnik prije 8 godina, sad bi Selnica bila puno naprednija nego je sada. Hvala.“

Vijećnik Đuro Hozjan: „ I ja bih se zahvalio načelniku i vijećnicima. Ovo mi je bio prvi mandat u vijeću.“

Vijećnik Branko Perčić: „Da ne ponavljam ono što je rekao vijećnik Bogdan. Mi smo došli kao oporba zahvaljujući načelniku pa i predsjedniku vijeća. Smirile su se strasti, počeli smo zajednički dobro surađivati. Jako sam zadovoljan suradnjom. Samo još da komentiram evidenciju prisustvovanja na sjednicama. Ja se ispričavam svim vijećnicima što nisam bio baš na svakoj sjednici, ali radim kao nastavnik u Pučkom učilištu i ponekad mi se baš preklapaju predavanja i nastava u vrijeme održavanja sjednice.“

Načelnik: „Sve u redu! Sve je to opravdano.“

Vijećnik Stjepan Cofek: „Ja sam vijećnik jako kratko, tek zadnje 3 sjednice. Ali koliko vidim dobro se radi i jako sam zadovoljan.“

Predsjednik OV Radovan Zadravec: „Ja sam isto zadovoljan sa svime. Čak i samim početkom. Bilo je za očekivati da će biti napetih situacija pogotovo jer su rezultati bili tijesni, 7:6. Nismo očekivali podršku u svemu. No, s obzirom da su se sjednice kvalitetno pripremale i donosili kvalitetni zaključci, a načelnik kao operativac koji mora provoditi vijećničke odluke, je sve odradio, postigli su se i rezultati. Žao mi je jednino to što naši mještani izbjegavaju kontakt s predsjednicima Mjesnih odbora, nego direktno dolaze načelniku. Načelnik je vjerojatno svima izašao u susret i to se pokazalo kao jedna dobra stvar, ali smo time djelovanje Mjesnih odbora stavili sa strane. Morali bismo dati veću važnost Mjesnim odborima. I apelirao bih ovim putem na vas da u nadolazećim izborima za članove Mjesnih odbora pažljivo birate članove koji će se malo više angažirati. Zahvaljujem se svima na suradnji i na dobrim rezultatima. Ne znam ako ću u sljedećem sazivu biti ovdje i sjediti na ovom mjestu, to je na biračima. Poželio bih svima sreću u životu, pogotovo onima koji neće više biti u vijeću, a onima koji će biti želim da i dalje dobro odrađuju svoj posao kako bismo iz ove Općine napravili ono što zaslužuje, tj. puno više od onog gdje smo bili prije četiri godine. Hvala svima!“

Zamjenica načelnika Marija Jagarinec Sić: „Mogu li ja reći par riječi?“

Predsjednik OV: „Naravno.“

Zamjenica načelnika: „Bila sam prisutna na svakoj sjednici vijeća. Pažljivo sam slušala sve prijedloge vijećnika i stvarno sam zadovoljna kako su se sve odluke donosile s lakoćom i jednoglasno. Znači da ste bili složni. Zahvaljujem se svima. A najviše vijećnici Marini Šoštarić, kao jedinoj ženi u vijeću. Bilo ih je prije više, no sad je ostala jedina predstavnica žena. Nadam se da će u sljedećem sazivu biti više žena.“

Vijećnik Branko Perčić: „Htio bih se samo nadovezati na ono što je predsjednik vijeća rekao o Mjesnim odborima. Mislim da bi predsjednike mjesnih odbora trebalo više vezati uz sjednice vijeća, pa makar uz neke novčane naknade i tako ih potaknuti na rad. Ovako se svi ograđuju.“

21.)Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih zakupom, zakupom za ribnjake, prodajom izravnom pogodbom i davanjem na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Selnica u 2016. godini

 

Predsjednik OV otvorio je 21. točku Dnevnog reda i otvorio raspravu po ovoj točci.

Kako nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih zakupom, zakupom za ribnjake, prodajom izravnom pogodbom i davanjem na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Selnica u 2016. godinina glasovanje i konstatirao da je istiusvojen sa 10 glasova „ZA“.

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih zakupom, zakupom za ribnjake, prodajom izravnom pogodbom i davanjem na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Selnica u 2016. godiniprilog je zapisnika broj 20 i njegov sastavni dio.

Sjednici je trenutno nazočno 10 vijećnika.

22.) Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu

 

Predsjednik OV otvorio je 22. točku Dnevnog reda i otvorio raspravu po ovoj točci.

Predsjednik OV: „Općina Selnica je 2009. godine donije Odluku o primjeni agrotehničkih mjera u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta na području općine. Prema toj odluci imamo to izvješće za 2016. godinu. Ima li kakvih pitanja u vezi ovog?”

Kako nije bilo pitanja, predsjednik Općinskog vijeća dao je Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu na glasovanje i konstatirao da jeistiusvojen sa 10 glasova „ZA“.

Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinuprilog je zapisnika broj 21 i njegov sastavni dio.

23.) Ostala pitanja i prijedlozi

 

Predsjednik OV: „Dajem riječ načelniku.“

Načelnik: „Želim spomenuti dvije stvari. Vezano uz NK Bukovec. Zvao me gospodin Rebernik i pitao me pristajem li na sastanak s članovima kluba. Jedan sastanak smo održali u Štrigovi gdje je moj stav bio, a i dalje je, da se objekt i teren prenesu na Općinu Selnica, a da onda s klubom napravimo ugovor o korištenju terena. Na sebe bi preuzeli održavanje i tako bismo mogli tamo sagraditi ili dograditi prostoriju za Mjesni odbor Bukovec, da se te prostorije stave na raspolaganje i ostalim udrugama na području općine i mještanima Bukovca. Ja na drugo ne želim pristati. Udruga je morala biti likvidirana još 2014. godine što je ustanovio odvjetnik. Udruzi je istekao zakonski rok za održavanje Skupštine u 2014. godini. Ne znam kako su to Ured državne uprave u Međimurskoj županiji i Ured za udruge, dozvolili. Prošle godine su jedva održali Skupštinu. Jedina krivica je na Uredu državne uprave i Uredu za udruge koji po tom pitanju nisu ništa napravili. Odvjetnik je poslao zahtjev za očitovanjem po istom. Nakon toga  ćemo poduzeti sljedeće pravne korake. Sramotno je da se objekt ne održava i da se mještanima brani korištenje prostorija.

Vezano uz krovište na društvenom domu u Selnici, staroj školi. Ugradit će se novi prozori pa vas molim da se izjasnite kakva bi bila ta stolarija? PVC ili drvena?“

Vijećnik Branko Perčić: „Imate li podatke o razlici u cijeni između jednih i drugih?“

Načelnik: „Nemamo za sad.“

Vijećnik Ivan Bestijanić: „Drveno košta više već u samom startu, a i skuplje je za održavanje.“

Predsjednik OV: „ Postoji li podatak je li objekt pod kakvom kulturnom zaštitom?“

Načelnik: „Ne, ni jedan objekt nije pod zaštitom.“

Predsjednik OV: „Prijedlog je da se ide s PVC stolarijom ali u imitaciji drveta.“

Vijećnica Marina Šoštarić: „Objekt je stariji i bijeli PVC bi odudarao od izvorne stolarije.“

Predsjednik OV: „Trebala bi se voditi i briga da prozori izgledaju približno isto kao što sad izgledaju. Tako da se ne naruši estetika objekta.“

Načelnik: „Postoji još ideja da se ona dva prozora na pozornici zazidaju tako da  pozornica bude zatvorena.

Sad na kraju se još svima želim zahvaliti. Na svim riječima koje ste prije rekli. Ja sam se potrudio maksimalno. Posao sam odradio odgovorno. O svakom većem problemu smo raspravljali, ništa se nije skrivalo. Takav je moj način rada. Svima iskreno hvala. Što se tiče Mjesnih odbora, još bih dodao nekoliko stvari. Imamo MO koji dobro funkcioniraju, a i onih koji uopće ne funkcioniraju. MO Bukovec, Zebanec, Praporčan, Merhatovec, D. Koncovčak i Plešivica su jako dobro funkcionirali i uključivali se u rad općine. MO Zaveščak uopće nije funkcionirao.  Ideja koju je vijećnik Perčić predložio u vezi naknade je dobra. Stvarno bi te ljude trebalo nekako stimulirati i uvjetovati da se pojave na svakoj sjednici vijeća.“

Kako nije bilo više nikakvih pitanja, predsjednik Općinskog vijeća zahvalio se svima na sudjelovanju i zaključio 27. sjednicu Općinskog vijeća u 21.10  sati.

Zapisnik vodila: Bosiljka Oletić

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            OPĆINE SELNICA

Radovan Zadravec, dipl. ing.

dav
dav