Domovinski pokret predao listu za Europski parlament: Neka naš glas odjekuje europskim dvoranama kako bismo zaštitili nacionalne interese Republike Hrvatske!

Domovinski pokret predao listu za Europski parlament: Neka naš glas
odjekuje europskim dvoranama kako bismo zaštitili nacionalne interese
Republike Hrvatske!

ZAGREB, 23. travnja 2024. – Predsjednik Domovinskog pokreta, treće
političke stranke u Hrvatskoj, Ivan Penava jučer je na trgu sv. Marka u
Zagrebu održao je konferenciju za medije uoči predaje kandidacijske
liste Domovinskog pokreta za Europski parlament. U svom obraćanju,
Penava je istaknuo važnost aktivnog sudjelovanja građana u političkom
procesu te nužnost jačanja hrvatskog glasa u Europskoj uniji.

„Današnja predaja kandidacijskih lista predstavlja korak prema
ostvarivanju naših ciljeva u europskim institucijama. Domovinski pokret
predstavlja snagu promjene koja će se zalagati za interese svih građana
Hrvatske u EU“, naglasio je Penava.

Uz to, Penava je predstavio i kandidate koji će nositi listu Domovinskog
pokreta za Europski parlament, među kojima su istaknuti pojedinci iz
različitih područja. Na čelu liste je Ivan Penava, nakon njega
međunarodni tajnik stranke Stephen Nikola Bartulica, a dalje su na listi
Slobodan Novak, Branka Lozo, Jesenka Ricl, Davor Dretar, Ivana Mujkić,
Dubravka Lipovac Pehar, Josip Jurčević, Ivica Kukavica, Anamarija
Frankić i Stipo Mlinarić.

„Domovinski pokret, kao što pokazuje odabir kandidata na listi za
Europski parlament, ostaje dosljedan suverenističkim politikama“,
poručio je Penava. Istaknuo je kako će se predstavnici Domovinskog
pokreta u Europskom parlamentu zalagati za pitanja od ključne važnosti
za Hrvatsku – poput zaštite nacionalnih interesa, obuzdavanje
migrantskih politika, jačanja gospodarstva te borbe protiv korupcije i
nepravde.

Motivirajući sve građane da se aktivno uključe u politički proces,
Penava je dodao: „Samo zajedno možemo graditi bolju budućnost za našu
domovinu. Neka naš glas odjekuje u europskim dvoranama i neka naša
odlučnost bude pokretačka snaga za pozitivne promjene. Domovinski pokret
poziva sve građane Hrvatske da podrže našu viziju kako bismo zajedno
kročili prema boljoj i prosperitetnijoj budućnosti Hrvatske u Europskoj
uniji koju vidimo kao zajednicu suverenih i ravnopravnih naroda i
država, a ne kao instrument kojim će veće i bogatije zemlje
iskorištavati tzv. periferiju“.

„Umjesto dodvoravanja Bruxellesu, Hrvatska treba biti na prvome mjestu.
Kao suverenistička stranka protivimo se koncentraciji političke moći u
Bruxellesu. U Europskom parlamentu borit ćemo se za povratak ovlasti
nacionalnim državama. Odluke moraju donositi hrvatski političari u
Zagrebu, a ne činovnici u Bruxellesu, što uključuje i samostalan odabir
vlastitih vrijednosnih politika. Sami se moramo izboriti za zaštitu
vlastitih interesa unutar Europske unije“, jasan je bio predsjednik
Domovinskog pokreta.

Zaključno Ivan Penava jasno je poručio da se Domovinski pokret zalaže za
demokršćansku Europu, onu Europu svojih korijena, pitomu, kulturnu,
razvijenu i sigurnu Europu, onu Europu koja je odredila budućnost
svijeta.

Prilikom predaje lista govorio je i Stephen Nikola Bartulica koji je
naglasio da mu je čast biti kandidat za Europski parlament. „Dugo se
bavim ovim pitanjima – kako će Europa sutra izgledati. Zahvaljujem se na
povjerenju što sam ušao o Hrvatsku Sabor. Ustrajat ću na onim načelima
koja sam do sada jasno komunicirao. Bit će dinamična kampanja, ovo je
godina velikih odluka i veselim se još jednoj političkoj utakmici“,
zaključio je Bartulica.

Služba za odnose s javnošću Domovinskog pokreta