DOGOVOR GRADONAČELNIKA SRPAKA I KOLAREKA O UDRUGAMA

Dana 07. travnja 2016. godine u prostorijama Gradske uprave Grada Preloga održan je radni sastanak gradonačelnika Grada Preloga Ljubomira Kolareka i gradonačelnika Grada Mursko Središće Dražena Srpaka, uz prisustvo pročelnika upravnih odjela Miljenka Štefanića i Miljenke Radović. Tema sastanka bila je pojednostavljenje procedure vezano uz primjenu Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija kao i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

d9ea190b-02b2-4f6d-b28e-2db3d14cc527

Istaknuti su problemi vezano uz primjenu navedenih propisa te je zajedničko konstatirano da se donose normativni akti za velike gradove, koji su odgovarajuće stručno i kadrovsko ekipirani dok njihova primjena predstavlja veliki problem u malim jedinicama lokalne samouprave. S druge strane, pitanje je i kapaciteta udruga, koje se zainteresirane za prijave na javne natječaje za financiranje od strane jedinica lokalne samouprave i njihove mogućnosti u ispunjavanju zahtjevnih prijavnica.

Postignut je dogovor o zajedničkim aktivnostima vezano uz pojednostavljenje procedure u odobravanju sredstava udrugama. Idući natječaji za odobravanje financijskih sredstava biti će raspisani po novoj, jednostavnijoj proceduri te uz olakšavanje mogućnosti prijave udrugama, a takve pojednostavljene procedure će se  ponuditi svim zinteresiranim JLS-ovima na upotrebu kako bi im se pomoglo, te kako bi se financijske potpore udrugama dodijeljivale na ujednačeni način.

(GMS)

e254720e-4288-49de-a137-e6d880194619