DOBIVA LI MURSKO SREDIŠĆE ŠIROKOPOJASNI INTERNET ?

Širokopojasni pristup Internetu (eng. broadband Internet access) ili često samo širokopojasni Internet je zajednički naziv za načine povezivanja na Internet koji omogućuju velike brzine prijenosa podataka.

Tehnologije koje su uobičajene kod privatnih korisnika, kabelski modem i asimetrična digitalna pretplatnička linija (ADSL) kao i simetrična digitalna pretplatnička linija SDSL, omogućuju brzine veće od 144 kbit/s, što se obično smatra kao donja granica da bi se pristup smatrao širokopojasnim.

Kada će Mursko Središće i da li će uopće dobiti širokopojasni internet, pitao je Tomislav Korbelj (Hrvatski laburisti) gradonačelnika Dražena Srpaka na aktualnom satu zadnje sjednice Gradskog vijeća.

„Čuli smo za projekt HT-a za uvođenje širokopojasnog Interneta u svaku kuću na našem području. Molim vas da nam objasnite o čemu se tu radi ?“

 

„Nije to projekt HT-a, oni su samo jedna od kuća koja se sa time bavi i koja je pokušala sa lokalnom samoupravom to isplanirati, započeo je svoj odgovor Srpak. To se mislilo napraviti preko fondova, a oni to ne mogu. Na Županiji je bila prezentacija, a kod mene je bio gospodin iz HT-a i detaljno me o svemu upoznao. Internet koji do sada koristimo je obična cesta, a ovaj bi bio autoput sa više od 100 mb/sek. U ovoj fazi ne bi bilo nekih posebnih troškova za nas. Predloženo je da u projekt uđu sve općine zapadno od ceste prema Čakovcu (M. Središće, Selnica, Sv. Martin,  Sv. Juraj na bregu, Nedelišće i druge), a tu optičku mrežu mogli bi koristiti svi operateri u Hrvatskoj pod istim uvjetima što traži i EU. Mislim da je to gotova stvar i ugovor da se napravi studija ću potpisati, a dalje ćemo vidjeti.“ (rt)