DO 31. OŽUJKA SVA KUĆANSTVA MORAJU UĆI U OBAVEZNI SUSTAV ODVOZA KUĆNOG OTPADA

U Murskom Središću sve više divljih deponija, tome se želi stati na kraj

Iz Grada Mursko Središće dobili smo informaciju kojom se obavještavaju svi građani, a posebice oni koji nisu u sustavu odvoza kućnog otpada da je Grad Mursko Središće trgovačkom društvu MURS-EKOM d.o.o. povjerio poslove skupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada, te da je u suradnji s koncesionarom obavljen uvid u evidenciju prijava o odvozu kućnog otpada.


Temeljem uvida ustanovljeno je da više kućanstava nije uključeno u sustav odvoza kućnog otpada, te je primijećen veliki porast “privatnih odlagališta smeća po šumarcima” a što svakako nije primjereno i korektno, a posebice prema onima koji koriste i plaćaju uslugu odvoza smeća.


Iz tih razloga kućanstva koja nisu u sustavu od Komunalnog redarstva Grada Mursko Središće ovih će dana dobiti pisane obavijesti o obvezi ulaska u sustav odvoza kućnog otpada najkasnije do 31. ožujka 2014. godine prema Zakonu o otpadu i prema članku 34. stavku 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12) i članku 19. Odluke o skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom na području Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije 4/05). U pisanoj obavijesti kućanstva će biti informirana da se radi sklapanja ugovora jave u sjedište MURS-EKOM-a na adresu Frankopanska 8 ili da kontaktiraju komunalno poduzeće na broj telefona 040 543 314, te o mogućim kaznama zbog nepridržavanja odredbi navedenih akata.


Nadalje, obavještavaju se kućanstva da se otpad ne smije paliti niti odlagati na bilo koji način suprotno zakonu, te se pozivaju svi građani koji imaju saznanja o ilegalnim odlagateljima da svoja saznanja prijave komunalnom redaru.  Cijena komunalne usluge skupljanja komunalnog otpada naplaćuje se 59,60 kn/mjesečno.


Pojedini korisnici mogu se uključiti u odvoz kućnog smeća i prijaviti se koncesionaru u takozvanoj popusnoj kategoriji i to prema sljedećim uvjetima:

– ako u domaćinstvu žive samo dva člana, po cijeni od 41,72 kn mjesečno,
– ako u domaćinstvu živi samo jedan član, po cijeni od 35,76 kn mjesečno,
– ako je domaćinstvo korisnik socijalne pomoći, po cijeni od 29,80 kn mjesečno,
– povremeni korisnici, po cijeni od 20,75 kn mjesečno,        
– dodatna vreća za komunalni otpad po cijeni od 10,00 kuna.

 


Temeljem članka 5. Odluke o uvjetima uključivanja u odvoz kućnog smeća te uvjetima oslobađanja od plaćanja odvoza na području Grada Mursko Središće postoji mogućnost potpunog oslobođenja od plaćanja ako domaćinstvo ostvaruje prihode manje od 800,00 kuna mjesečno po članu domaćinstva. Takav Zahtjev za oslobađanje može se predati u Ured grada, Trg bana Josipa Jelačića 10, Mursko Središće ili u prostorije komunalnog poduzeća.