Danijel Galović: Mjere Vlade za blokirane dodatno će povećati podjelu među građanima!

Inicijativa Ovršni ustanak je jedina koja ima legitimitet za predstavljati ovršene i blokirane hrvatske građane koji su joj dali preko 40.000 potpisa za novi Ovršni zakon u kojem nema mjesta za FINU-u i javne bilježnike.

Danijel Galović je u vezi predloženih mjera izjavio: “Odbacujemo Vladine mjere koje navodno pomažu tek 2% građana iako do ovog časa nemamo dokaz niti o jednom blokiranom kojeg je Vlada spasila tim mjerama. Samo u jednom jedinom danu dug blokiranih naraste za 2.2 milijuna kuna! Vrlo brzo će dug opet biti isti, a mnogi koji su odblokirani opet će upasti u blokadu po nekom drugom dugu.

Mi iz Ovršnog ustanka inzistirali smo na solidarnoj podjeli duga gdje će se Vlada, Sabor, FINA, javni bilježnici, odvjetnici i vjerovnici odreći djela potraživanja u obliku kamata, a dužnici bi trebali namiriti svoju glavnicu koja bi bila umanjena za zatezne kamate koji su otplaćene i koje bi se računale kao otplaćena glavnica. Na taj način bi se dogodilo da mnogi ionako više nemaju duga, tj. glavnice i bili bi oslobođeni dužničkog ropstva. Preostali dio duga, ako još postoji, bi se putem nagodbe između vjerovnika i dužnika namirio i na taj način bi se očuvao princip da se dugovi moraju vraćati. Ovim Vladinim mjerama kroz tri zakonska rješenja i selektivan otpis taj se princip ruši što će za posljedicu imati nove podjele između građana: onih koji uredno plaćaju svoje dugove i onih kojima Vlada na nemoralan način otpisuje dugove opterećujući uredne platiše poreznim potraživanjima manjim poreznim prilivom od onih koje je Vlada podmitila poreznim olakšicama.”

Kaže premijer da je 6248 građana deblokirano mjerama Vlade i da je izvršen otpis duga za 150.474 građana. Ali ukupan iznos otpisanog duga je svega 1,338 milijardi kuna, od čega je glavnica nešto veća te iznosi 846 milijuna kuna, a kamate gotovo 492 milijuna kuna. Inače ukupan dug blokiranih je 43,6 milijardi kuna, a na to ide otprilike još oko 22 milijarde kuna kamata.

Vlada je odlučila u potpunosti zacementirati zatečeno stanje i ići na ruku teleoperaterima, javnim bilježnicima, odvjetnicima i FINI unatoč njihovom lihvarenju nad blokiranima. Svugdje na svijetu postoji rizik poslovanja, samo u Hrvatskoj ne! Koliko će Vlada otpisati poreza onima koji budu otpisali dug bit će zanimljivo vidjeti. Za očekivati je da će te podatke čuvati kao zmija noge jer bi se lako moglo dogoditi da se otpišu porezna potraživanja u visini duga kojeg banke, teleoperateri i ostali potražuju. To znači toliko manje u proračunu, odnosno opet se sve prelama na poreznim obveznicima.