CIVILNA ZAŠTITA DOBIVA AGREGAT, POTOPNU PUMPU I MOTORNU PILU – 47. SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 45. Statuta Grada Mursko Središće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 09/09 i 5/13) gradonačelnik Grada Mursko Središće Srpak Dražen, dana 09.06.2014. godine na 47. sjednici stručnog kolegija (prisutni: Srpak Dražen, Vrtarić Zvonko, Cmrečak Miljenko, Štefanić Miljenko, Kraljić Marija, Šimunić Antun, Belše Drago i Bračko Bojan), donosi sljedeće

 

Z A K LJ U Č K E

 

1.     Savez klubova liječenih alkoholičara Međimurja, Schulteissa 19, Čakovec – odobrava se isplata jednokratne novčane pomoći u iznosu od 500,00 kn iz sredstava za udruge invalida – KLA, u svrhu pomoći organizacije 30. Sportskih susreta klubova liječenih alkoholičara sjeverozapadne Hrvatske,

2.     Zbor atletskih sudaca Međimurja, Čakovec – odobrava se zamolba za donaciju za kupnju štoperica za suđenje, u iznosu od 350,00 kn iz sredstava rezerve za šport, na način da će se podmiriti račun firme „Mercator H“ Sesvete za kupnju 2 štoperice,

3.     „Panoex“, Dr. Ivana Novaka 46, Čakovec – na prihvaća se ponuda za isticanje na informativnim panoima u županijskim središtima Republike Hrvatske, zbog nedostatka proračunskih sredstava za navedenu namjenu,

4.     „Bratovština Petra Zrinskog“, Čakovec – prihvaća se ponuda za kupnju 5 knjiga „Moje drago serce“ po cijeni od 100,00 kn po komadu, iz sredstava za ostale donacije,

5.     Turistička zajednica Međimurske županije, Čakovec – referentica Vrtarić Dolores zadužuje se za daljnje dogovore i organizaciju po pozivu na izlaganje na sajmu „MESAP 2014“ u Nedelišću od 13.06. do 15.06.2014. godine,

6.     odobrava se kupnja opreme i sredstava za potrebe Civilne zaštite Grada Mursko Središće, na način da će se podmiriti račun firme „PKS – poljoprivredni centar“ d.o.o Mursko Središće, u iznosu od 9.235,80 kn uključujući i PDV, (što će se planirati u rebalansu gradskog proračuna) za kupnju: 1 komad motorna pila Hitachi cs40 ea, 1 komad agregat Hitachi 5,9 kw-3500 w te 1 komad potopna pumpa gb 1100 spn. Navedena oprema služit će za potrebe Civilne zaštite Grada Mursko Središće, a biti će pohranjena u prostorijama DVD Mursko Središće,

7.     kiosk „Zeleni vrt“, Josipa Broza Tita 48, Mursko Središće – zamolba za poduzimanje mjera protiv neovlaštene prodaje krumpira i ostalog povrća prima se na znanje, te se podnositelji pozivaju da po uočenom pojedinačnom slučaju podnesu osobnu ili telefonsku prijavu komunalnom redaru, koji će reagirati u skladu sa važećim odlukama i propisima Grada,

8.     ŠRD „Mura“ Mursko Središće – odobrava se zamolba za donaciju šljunka potrebnog za uređenje prilaznog puta ribnjaku „Napolitanke“ kod Murskog Središća,

9.      „Inspekt“ d.o.o., Augusta Šenoe 32, Zagreb – gradonačelnik usvaja zaključak da se već prije usvojena ponuda za izradu revizije Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za potreba Grada Mursko Središće (u iznosu od 3.125,00 uključujući PDV) treba provesti dalje na način da se sve odredbe navedenog Plana definiraju u skladu sa važećim Zakonom o vatrogastvu,

10.  Gradonačelnik usvaja se zaključak da će Grad Mursko Središće donirati 50% a Beach bar „Trska“ preostalih 50% sredstava od ukupno 5.000,00 kn potrebnih za kupnju, dobavu i postavljanje dječjeg igrališta uz šetnicu uz Muru u Murskom Središću,

11.  Plan radova i zaduženja za predstojeći tjedan, koje je potrebno obaviti i provesti:

1)zamjenik gradonačelnika Vrtarić Zvonko i referent za graditeljstvo Šimunić Antun zadužuju se za demontažu i uklanjanja nadstrešnice kod zgrade autobusnog kolodvora u Murskom Središću, iz razloga što je ista stara, dotrajala i uništena te kao takva predstavlja opasnost za građane. Na mjestu stare nadstrešnice postaviti će se dva velika suncobrana.

 

 

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće, u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

 

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

GRADONAČELNIK

 

Klasa: 021-05/14-01/­700

Ur.broj: 2109/11-14-01/1-1                                                   GRADONAČELNIK:

 

Mursko Središće, 09.06.2014.                                                        Dražen Srpak