Burno na sjednici Vijeća romske nacionalne manjine MŽ – Kajtazijevom izaslaniku zabranili da govori u njegovo ime

VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

R.BOŠKOVIĆA 2

40 000 ČAKOVEC

Privremeno i stalno sjedište : Pribislavec Z.Baloga 15

E-mail:zeljko321@net.hr

Tel: 099 6357834

15.03.2018.g.

 

Zapisnik sa sjednice

održane u velikoj vjećnici Međimurske županije u Čakovcu

Sjednica je započela u 11:00 sati te je za isti predloženi i slijedeći dnevni red:

AKTUALNI SAT- gosti  župan g. Matija Posavec, saborski zastupnik g. Veljko Kajtazi  koji će elaborirati rezultate njegovih aktivnosti u Međimurju i g. Faber iz Ministarstva unutarnjih poslova

  1. Izvještaj radu Vijeća – financijsko izvješće
  2. Prijedlog financijskog plana i programa rada Vijeća za 2018.g.
  3. Predstavljanje problema po svim romskim naseljima u Međimurju od strane vijećnika (prijedlozi za svako naselje pojedinačno)
  4. Potraživanja od Županije za troškove koji nisu mogli biti refundirani u prošlom periodu
  5. Obavijest o cjepljenju i čipiranju pasa po romskim naseljima
  6. Ostala pitanja i prijedlozi

Na istoj su nazočili 18 od ukupno 25 vijećnika , kao i g. savjetnik g. ministra Vladimir Faber, načelnik PU međimurske g. Sokač, predstavnica HZZ Čakovec, g. Tošić i g. Maja kao i zamjenik g. župana g. Grivec. Nazočni su bili i gosti iz reda romske nacionalne manjine.

Prije same sjednice predsjednik pozdravlja sve prisutne i prioritetno naglašava da će nakon utvrđivanja kvoruma riječ na aktualnom satu dati gostima .

Nakon utvrđivanja kvoruma vijećnicima se je obratio g. Faber koji je ukratko predstavio svoju misiju u Međimurju, zatim se  je također vijećnicima  obratio i g. Sokač načelnik PU međimurske koji je ukratko napravio osvrt na činjenično stanje i problematiku Roma u Međimurju te su obojica također pridodala važnost da se osobe iz reda romske zajednice prijave na kurs ili obrazovanje za policajca. Predstavnica HZZ Čakovec je naglasila također potrebu za obrazovanjem odraslih i završetak osnovnog obrazovanja i napredak u svezi sa zapošljavanjem preko javnih radova .

Vijećnik g. Matijaš Oršoš naglasio je da je opunomoćen od strane saborskog zastupnika Veljka Kajtazija i kako on želi kao njegov izaslanik govoriti u njegovo ime. Nije mu dozvoljeno voljom većine vijećnika jer se iz svega vidjelo da se radi o manipulativnim reklamama njegovog suradnika koji je član ovoga Vijeća i nije prihvaćeno opravdanje za izostanak Saborskog zastupnika koji je cijelo vrijeme misionario po županiji,  gradu i svim općinama sa ciljem da razjedini romsku zajednicu u Međimurju.

Vjećnik Matijaš Oršoš dobio je riječ na aktualnom satu gdje je na očito drzak način i neutemeljenim tvrdnjama iznosio razne optužbe i klevete na ime predsjednika i zamjenika.

Rasprava je završena i prešlo se je na usvajanje dnevnog reda , te su vijećnici i prije i nakon predloženog dnevnog reda upozoreni na red, rad i disciplinu s upozorenjem da će neadekvatno ponašanje rezultirati udaljavanjem sa sjednice.

Jednoglasno je usvojen dnevni red, otvorena je i javna rasprava o dosadašnjem radu gdje se je raspravljalo o prijedlogu prihvaćanja financijskog izvješća.

Rasprava je opet bila temeljena na razne optužbe od strane SDP-ovog vijećnika Matijaša Oršoša , uslijed čega je predsjednik upozorio prisutne da su druga Vijeća izvan naše županije financirane s najmanje 90 000,00 kn do milijun kuna, a da je Županiji dostavljeno financijsko izvješće za koje je predsjednik pitao g. Maju da li je isto potrebno dostaviti na DORH ili USKOK i rekla je da je sve vidjela  te da nema potrebe , nakon čega je financijsko izvješće prihvaćeno sa 13 glasova , što znači većinom.

Iznos koji je  u 2017.g. bio isplaćen iako su djelatnici Županije kao i zamjenik napuhavali puno veći iznos baratajući pritom za sredstva od 2015,g. a raspravljalo se je o izvješću za 2017.g. pa su stoga djelatnici zajedno sa g. Tošić i zamjenikom shvatili da sredstva koja oni spominju nisu bila isplaćena na račun Vijeća već su spominjali neke ovrhe za telefon, zaključno s tim kršili su dnevni red jer je isti prihvaćen s izvještajem za prošlu godinu , te se je iz svega moglo zaključiti da su djelatnice Županije izričito prije sjednice dogovarali i pripremale SDP-ovog vjećnika da na sjednici napravi cirkus .

Druga točka je bila prijedlog programa rada u kojemu su obuhvaćena sva romska naselja , a opet je g. Matijaš u zadnjim redovima javno nagovarao vijećnike da ne glasaju za isti, pa je opet došlo do upozorenja gdje sam inzistirao da se isti Matijaš i njegov sin koji je bio prisutan kao gost udalje, no dolaskom redara g. Tošić mu je mahala glavom da Matijaša ne udalji sa sjednice , vidjevši to ponašanje popustio sam i nastavio dalje sa vođenjem sjednice. U momentu dok je SDP-ov vijećnik napravio cirkus jedan od vijećnika je napustio sjednicu uvidjevši pritisak, a isti  kemija sa njegovim sinom i kćerkom brata MATIJAŠA Oršoša pa je radije napustio sjednicu, a on je zapravo bio 13 glas, troje su bili opravdano odsutni i tom igrom prijedlog programa rada dobio je samo 12 glasova…

Na upit zašto je troje vjećnika g. Matijaš Oršoš-Parag, Daliver Oršoš -Podturen  i Marko Balog iz Orehovice nisu glasali za razvoj svih romskih naselja, vjećnik Marko Balog koji je ujedno i zamjenik općinskog načelnika općine Orehovica ukazivao je na ne funkcioniranje Vijeća romske nacionalne manjine općine Orehovica , vljećnik i predsjednik tog  vijeća je uzvratio da on i načelnik općine ne poštuju legitimitet predsjednika i uskraćuju se mogućnosti funkcioniranja, nisu imali nikakav opravdani odgovor osim što su miješali kruške i jabuke i opet se vraćali na prošle teme vezanih iz izvješća  koje je prošlo sa većinom glasova od svih vijećnika.

Prešlo se je na točku u kojoj su se pojedini članovi osvrnuli na izuzetno teško stanje po romskim naseljima;

Damir Ignac je spomenuo sveobuhvatnu problematiku najzapostavljenijeg naselja Kotoriba no vijećnik Marko Balog  iz Kotoribe je napustio sjednicu potpuno nezainteresiran, Kuršanec je žarište problema u kojemu ljudi plivaju u močvari koja im ulazi u kuće, ne mogu se priključiti na infrastrukturu i nemaju legalizaciju te su vijećnici Josip i Dragan podržali inicijativu da se o svim naseljima i spomenutim problemima izvijesti Županija i Grad te ih se priupita kada će se nešto pokrenuti s mrtve točke. Uzimajući u obzir i milijun i osamsto osamdeset tisuća kuna koliko je Županija dobila za legalizaciju i članak koji o tome govori da su predstavnici Vlade rekli da ukoliko je potrebno još novaca neka se samo obrati Županiji te da će dobiti još novaca da se završe svi problemi vezani uz rješavanje pitanja legalizacije , infrastrukture i imovinsko pravnih odnosa ,kao i preseljenja šest obitelji iz naselja Roma Pribislavec. Konstatirano je da je sebi Županija naplatila neki stari dug još od uvođenja infrastrukture i za  projekat IPA I FARE u kojima je Europska Unija sudjelovala sa 70% svojih sredstava, a Vlada sa 30% pa nije razjašnjeno za koji dio je Županija retroaktivno sebi naplatila gore navedena sredstva , no predsjednik Vijeća je naglasio da podržimo traženja sredstava za ostatak neriješenih pitanja oko legalizacije. Vid Oršoš i g. Boro Oršoš bili su ogorčeni na trojicu vijećnika za koje se je ispostavilo da su suradnici saborskog zastupnika i po njegovom diktatu i SDP – Međimuske županije, imaju zadaću da sruše legitimno izabrano rukovodstvo Roma u ovoj županiji.

Zaključak … poslati upit na gore navedene adrese i da će se sazvati nova sjednica na kojoj će biti samo jedna točka  dnevnog reda u svezi sa prihvaćanjem programa za napredak Roma u 2018.g.

Svi prisutni su izglasali za taj prijedlog i točka je prošla.

Točka o naknadi za prošli period gdje se podrazumijevaju naknade predsjedniku i zamjeniku , troškovi najma za korištenje prostora u privremenom sjedištu jer Vijeće iako ima rješenje sa sjedištem u Županiji već deset godina koristi privatni posjed …i ostali troškovi koji iz svega toga proizlaze  potraživanje će biti retroaktivno kao što je to županija sebi naplatila iz Državnog proračuna za postupak legalizacije u dogovoru sa županom kojega će se obavijestiti o financijskoj konstrukciji potraživanja .

Točka je jednoglasno prihvaćena od svih prisutnih vjećnika.

Slijedeća točka odnosila se je na projekt popisa , cijepljenja , čipiranja i kastriranja pasa koji predstavlja najveći problem  u Međimurju po romskim naseljima, također je jednoglasno prihvaćen.

Na kraju je je predsjednik pozdravio i zahvalio prisutnima.

V.r. Željko Balog

(foto: arhiva Muralista)