Branko Perčić sazvao sjednicu Općinskog vijeća Općine Selnica – donosimo dnevni red

Na temelju članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 13/18)

 

s a z i v a m

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Selnica
 2. rujna 2020. godine u 20,00 sati u dvorani Doma kulture u Selnici

 

 • USVAJANJE ZAPISNIKA SA 26. SJEDNICE OV ODRŽANE 19. LIPNJA 2020.
 • USVAJANJE DNEVNOG REDA
 • AKTUALNI SAT

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

  

 1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Selnica za razdoblje od 01.01.

do 30.06.2020. godine

 1. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina u Gornjem Zebancu (Mlinarov grunt i kuća za obitelj Žunić)
 2. Prijedlog Odluke o imenovanju ulica u Selnici
 3. Ostala pitanja i prijedlozi

U prilogu poziva dostavljaju se Zapisnik s 26. sjednice Općinskog vijeća održane 19. lipnja 2020. godine te materijali za točku 1., 2., 3., dnevnog reda.

Molim vijećnike Općinskog vijeća Općine Selnica da se obavezno odazovu sjednici i da budu točni.

Osim vijećnika Općinskog vijeća na sjednicu pozivam:

 1. Načelnika i zamjenicu načelnika Općine Selnica
 2. Predsjednike Vijeća Mjesnih odbora,
 3. Predstavnike medija.

S poštovanjem,

Predsjednik Općinskog vijeća

Branko Perčić, mag.ing.aedif., v.r.