Branko Perčić sazvao 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Selnica – donosimo dnevni red

Na temelju članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 13/18)

 

s a z i v a m

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Selnica

 

u  PONEDJELJAK – 17. LIPNJA  2019. godine u 19,00 sati

u vijećnici Općine Selnica, Jelačićev trg 4

 

 • AKTUALNI SAT
 • USVAJANJE IZVODA ZAPISNIKA S 16. SJEDNICE OV-a, održane 28. ožujka 2019.
 • USVAJANJE DNEVNOG REDA

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

  

 1. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu i Plana razvojnih programa za razdoblje od 2019. do 2021. godine
 2. Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Selnica
 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za potpis Ugovora o javnoj nabavi radova za „Izgradnju dječjeg vrtića u Selnici“
 4. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine (kod groblja u Selnici)
 5. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina (kod ribnjaka u Selnici)
 6. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Selnica
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Selnica
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju nerazvrstanih cesta u Općini Selnica
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Selnica
 10. Ostala pitanja i prijedlozi.

U prilogu poziva dostavlja se Izvod iz Zapisnika s 16. sjednice OV-a, održane 28. ožujka 2019. godine, te materijali za točku 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i  9.  dnevnog reda.

Molim vijećnike Općinskog vijeća Općine Selnica da se obavezno odazovu sjednici i da budu točni.

Osim vijećnika Općinskog vijeća na sjednicu pozivam:

 1. Načelnika i zamjenicu načelnika Općine Selnica
 2. Predsjednike Vijeća Mjesnih odbora,
 3. Predstavnike medija.

S poštovanjem,

Predsjednik Općinskog vijeća

Branko Perčić, mag.ing.aedif., v.r.

(foto: Tin Tomanić, arhiva Muralista)