Branko Perčić sazvao 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Selnica

Na temelju članka 55. i 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Selnica („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 19/09 i 5/13)

 

s a z i v a m

 

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Selnica

 

u  PETAK – 17. kolovoza  2018. godine u 20,00 sati

u vijećnici Općine Selnica, Jelačićev trg 4

 

 • AKTUALNI SAT
 • USVAJANJE ZAPISNIKA SA 9. SJEDNICE OV-a, održane 17. srpnja 2018. godine
 • USVAJANJE DNEVNOG REDA

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Statuta Općine Selnica
 2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Selnica za 2018. godinu i prijedlog I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2018. godinu
 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selnica za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. godine
 4. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
 5. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine (Jurinić)
 6. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine u Donjem Koncovčaku
 7. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine u Bukovcu
 8. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine
 9. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o visini komunalnog doprinosa
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Selnica
 11. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Selnica
 12. Prijedlog Odluke o financiranju troškova za rad odvjetnika
 13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika Općine Selnica za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
 14. Ostala pitanja i prijedlozi.

 

U prilogu poziva dostavlja se Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća, održane 17. srpnja 2018. godine i  materijali za točku 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. Dnevnog reda.

Ujedno Vam se dostavlja i Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća, održane 8. lipnja 2018. godine.

Molim vijećnike Općinskog vijeća Općine Selnica da se obavezno odazovu sjednici i da budu točni.

Osim vijećnika Općinskog vijeća na sjednicu pozivam:

 1. Načelnika i zamjenicu načelnika Općine Selnica
 2. Predsjednike Vijeća Mjesnih odbora,
 3. Predstavnike medija.

S poštovanjem,

Predsjednik Općinskog vijeća

Branko Perčić, v.r.