Boška Ban Vlahek ili Andreja Marić?

Današnja političko-satirična kolumna “Kaj je z našim sabornikom Štefom??? Nejveč toga spituvala je Boška Ban Vlahek” našeg suradnika Pište B. izazvala je burne reakcije u Međimurju, pretpostavljamo najviše u redovima SDP-a.

Čitatelji su se javljali i telefonom i svojim komentarima, a zasmetala ih je tvrdnja da je najaktivnija u postavljanju pitanja bila saborska zastupnica Boška Ban Vlahek. Tako je jedan čitatelj napisao:

“Andreja Marić se za riječ javila 208 puta, a Boška Ban Vlahek 53 puta. Koja vam je to matematika da je 53 vise od 208. Kolarek ima 29 javljanja. Jednostavnom matematikom dolazimo do računice da je Andreja po broju javljanja 2,5 puta aktivnija od Boške i Ljubeka zajedno.”

S ovim se u potpunosti slažemo jer smo svako izlaganje prim.dr.sc. Andreje Marić, dr.med. popratili na stranici Muralista, a bilo ih je zaista jako puno. To zna i cijenjena saborska zastupnica jer smo joj svaki put poslali povratnu informaciju o objavi na našoj stranici. U Saboru je bila najaktivnija međimurska zastupnica, a sudjelovala je, kako smo naveli, u brojnim stručnim raspravama i izlaganjima.

Brojke su brojke, statistika je statistika, no u kolumni Pište B. bilo je jasno napisano da se najviše puta javila za riječ postavljajući pitanja, Boška Ban Vlahek. Dakle ne radi se o ukupnom broju nastupa za govornicom, u čemu uveliko prednjači Andreja Marić, nego samo o postavljanju pitanja. Možda toga nema u statistici, ali nema ni razloga da ne vjerujemo našem suradniku Pišti B.

 

(R. Tomanić)