BIRAČKA MJESTA NA PODRUČJU GRADA MURSKO SREDIŠĆE – IZBORI ČLANOVA U EU PARLAMENT

                   REPUBLIKA HRVATSKA

   ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO

                  MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

 

 

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (“Narodne novine”,broj 92/10., 23/13. i 143/13.), Županijsko izborno povjerenstvo MEĐIMURSKE ŽUPANIJE donosi

 

 

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

NA PODRUČJU GRADA MURSKO SREDIŠĆE

 

 

Na području Grada MURSKO SREDIŠĆE određuju se biračka mjesta

 

1. Biračko mjesto broj                                              1.

MURSKO SREDIŠĆE

STARA ŠKOLA, TRG BRAĆE RADIĆA 2

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

MURSKO SREDIŠĆE: FRANKOPANSKA ULICA 1-31 (NEPARNI), FRANKOPANSKA ULICA 2-30 (PARNI), MAKSIMA GORKOG, MARTINSKA 1-61 (NEPARNI), MARTINSKA 2-60 (PARNI), MATIJE GUPCA, POLJSKA ULICA, SELSKA, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA, TRG BRAĆE RADIĆA, ULICA DR. VINKA ŽGANCA, ULICA JOSIPA BROZA-TITA, ULICA KODBE DRAGUTINA-GECA, ULICA SLATINE, V.NAZORA, ZAVRTNA

 

2. Biračko mjesto broj                                              2.

MURSKO SREDIŠĆE

PROSTORIJE BIVŠE STARE APOTEKE, MARTINSKA 2

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

MURSKO SREDIŠĆE: BREŽNA ULICA, MARTINSKA 63-173 (NEPARNI), MARTINSKA 62-174 (PARNI), MURSKA, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA, ULICA AUGUSTA CESARCA, ULICA AUGUSTA ŠENOE

 

3. Biračko mjesto broj                                              3.

MURSKO SREDIŠĆE

VATROGASNI DOM, FRANKOPANSKA ULICA 8

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

MURSKO SREDIŠĆE: BREZJE, FRANKOPANSKA ULICA 33-71 (NEPARNI), FRANKOPANSKA ULICA 32-72 (PARNI), ISTARSKO NASELJE, KOLODVORSKA, RUDARSKA ULICA, SITNICE, TEKSTILNA ULICA, ULICA FRANJE KOROŠA, ULICA IVANA GUNDULIĆA, ULICA IVANA PL. ZAJCA, ULICA JOSIPA ŠAJNOVIĆA, ULICA KRALJA ZVONIMIRA, ULICA MARKA KOVAČA, ULICA NIKOLE TESLE, ULICA RADE KONČARA, ULICA RUĐERA BOŠKOVIĆA

 

4. Biračko mjesto broj                                              4.

PEKLENICA

PROSTORIJE DRUŠTVENOG DOMA, TRG PEKLENIČKIH RUDARA 3

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

PEKLENICA: CVIJETNA ULICA, ČAKOVEČKA ULICA, FRANKOPANSKA ULICA, GLAVNA ULICA, INDUSTRIJSKA ULICA, KRNIŠČE, MAROF, MLINSKA ULICA, ŠKOLSKA ULICA, TRG PEKLENIČKIH RUDARA, ULICA BANA JELAČIĆA, ULICA DR. ANTE STARČEVIĆA, ULICA DR. VINKA ŽGANCA, ULICA KRALJA TOMISLAVA, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE, ULICA ZRINSKIH, ZAVRTNA ULICA, ŽIVICE

 

5. Biračko mjesto broj                                              5.

KRIŽOVEC

PROSTORIJE DRUŠTVENOG DOMA, KRIŽOVEC 17

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

KRIŽOVEC: KRIŽOVEC

 

6. Biračko mjesto broj                                              6.

ŠTRUKOVEC

PROSTORIJE DRUŠTVENOG DOMA, ŠTRUKOVEC 142

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

ŠTRUKOVEC: ŠTRUKOVEC

 

7. Biračko mjesto broj                                              7.

HLAPIČINA

PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE, PODRUČNA ŠKOLA, HLAPIČINA 36

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

HLAPIČINA: HLAPIČINA

 

 

KLASA: 013-03/14-01/1

URBROJ: 2109/1-01-14-33

ČAKOVEC, 07. 04. 2014.

 

                                                                                                                      PREDSJEDNIK

 

                                                                                                          Milko Sambolek, dipl. iur.