Bespovratna sredstva za skele “Mursko Središće – Fusek” i “Križovec”

Skela Mursko Središće – Fusek je jedan od atraktivnijih turističkih proizvoda, koju godišnje koristi preko 2000 turista i posjetitelja, organizirane grupe učenika ali i lokalno stanovništvo. Nekada se skela koristila za prijevoz ljudi i vozila, a u današnje vrijeme koristi se za prijevoz putnika u turističke svrhe. Grad Mursko Središće svake godine u skladu sa proračunskim sredstvima ulaže u obnovu i održavanje skele „Mursko Središće – Fusek“ i skele „Križovec“.

Grad Mursko Središće krajem rujna 2019. godine aplicirao je prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture projekt „Održavanje ostale opreme i uređaja na plovilu, opremanje plovila sa ciljem zaštite i sigurnosti posade i putnika na plovilu – skela „Mursko Središće – Fusek“ i skela „Križovec“.Svrha projekta je financiranje ispunjavanja uvjeta za sigurno plovidbu  kako bi se i dalje održavao kontinuirani prijevoz putnika.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je temeljem prijavljenje aplikacije dodijelilo Gradu Mursko Središće bespovratna financijska sredstava u iznosu od 40 tisuća kuna za uređenje skele u Murskom Središću i Križovcu. U prostorijama ministarstva gradonačelnik grada Mursko Središće Dražen Srpak 15. studenog 2019. godine potpisao je Ugovor o sufinanciranju.

(tekst i foto: GMS)