ANTUN ŠIMUNIĆ O DIMNJAČARSKOJ SLUŽBI

                  Očitovanje o obavljanju dimnjačarske službe

                         na području Grada Mursko Središće

 

         Na 6. sjednici Gradskog vijeća održanoj 10.06.2014. godine postavljeno je vijećničko pitanje u vezi naplate troškova usluge dimnjačara, odnosno koliko se plaća i što se plaća dimnjačaru i za koju vrstu usluge.

         Prema Ugovoru o povjeravanju obavljanja dimnjačarske službe na području Grada Mursko Središće koji je potpisan s dimnjačarom Zver Radovanom iz Strahoninca proizlazi da se plinska trošila moraju čistiti četiri puta na godinu, te četiri puta na godinu pregledavati i kontrolirati. Za te usluge plaća se 22,00 kn po svakom čišćenju, odnosno 33,00 kn po svakom pregledu i kontroli, što ukupno za cijelu godinu iznosi 220,00 kn. Uz spomenutu uslugu plaća se i naknada 4 puta na godinu po 7,00 kn za izdavanje nalaza i uvjerenja (izdaje se svake dvije godine), što sveukupno godišnje iznosi 248,00 kn. S obzirom da se plaćanje vrši kvartalno proizlazi da dimnjačaru moramo platiti po 62,00 kn, četiri puta na godinu.

         Što se tiče čišćenja trošila na kruta i tekuća goriva ono se čisti 12 puta na godinu. Cijena jednog čišćenja je 18,70 kn, što za cijelu godinu iznosi 224,40 kn, a s obzirom da se plaća kvartalno 4 puta na godinu, plaća se po 56,10 kn.     

         Dimnjačar u svojim knjigama mora voditi, a koje su ovjerene od strane Grada Mursko Središće, svako čišćenje i kontrolu, odnosno svaki dolazak u domaćinstvo, a vlasnik domaćinstva svojim potpisom u knjigu evidencije potvrđuje dolazak dimnjačara. Na osnovu te evidencije i potpisa vlasnika domaćinstva izdaje se račun za proteklo razdoblje (4 puta na godinu).

        

         Sa štovanjem,

                                                       Referent

                                                                                   za graditeljstvo, prostorno planiranje i

zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove

                                                                              Šimunić Antun