ANONIMUS PRIJAVIO GRADONAČELNIKA SRPAKA ZBOG SUKOBA INTERESA!

Gradonačelnik Murskog Središća Dražen Srpak pod konstantnom je prismotrom oporbe. Prati se svaki njegov korak pa se na Gradskom vijeću postavljaju pitanja zašto prisustvuje misama u radno vrijeme, zašto nije svaki dan na poslu u radno vrijeme, tko mu čisti snijeg iz dvorišta, koliko je eura stavio u džep od kupnje Etno kuće i mnoga druga koja se odnose na njegov rad. Na jednom aktualnom satu bio je upitan kako to da je zaposlio sina u gradskoj upravi i pod kojim uvjetima?

Na sva ta pitanja Srpak je imao zadovoljavajuće odgovore, no ono o zapošljavanju sina dobilo je epilog na Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Tom Povjerenstvu netko je uputio anonimnu prijavu koja je kao takva prihvaćena i protiv gradonačelnika pokrenut je postupak zbog mogućeg kršenja zakona. Radi se o zapošljavanju njegovog sina kojeg je Grad uzeo na stručno osposobljavanje na poslovima referenta za informiranje u ožujku 2015. godine. Zamjera mu se da je natječaj bio prilagođen da bi se od svih kandidata izabrao njegov sin. U njemu se osim srednje stručne spreme koja se tražila u prijašnjim natječajima, sada tražio i točno određeni smjer medijskog tehničara koji ima gradonačelnikov sin pa je on tako primljen kao jedini kandidat koji je zadovoljio uvjete.

O svemu ovome razgovarali smo sa Draženom Srpakom. Kazao nam je da ne namjerava davati nikakva priopćenja, da se o tome već očitovao i da samo može ponoviti ono što je već rekao, a to je sljedeće.

„Grad je do lipnja 2015. na stručno osposobljavanje uzeo oko 30 osoba od kojih je jedna bila i moj sin koji kao i svi drugi na to ima pravo. To nije bilo klasično zapošljavanje nego jedna od mjera koju je provodio Hrvatski zavod za zapošljavanje. Mi smo tražili osobu koja zna raditi na računalu jer smo u to doba sređivali pismohranu pa nam je to bilo potrebno. Natječaj je bio javan i na njega se moglo javiti desetak medijskih tehničara, ali to se nije dogodilo. Nakon godinu dana moj sin je otišao sa tog posla i više ne radi u gradskoj upravi. Moja savjest je čista, a Povjerenstvo neka radi svoj posao”, završio je Srpak.

Povjerenstvo je postupak pokrenulo na svojoj sjednici koja je održana 12. veljače 2016. , a anonimna prijava zaprimljena je 20. svibnja 2015. godine, dakle prije 9 mjeseci. Izgleda da imaju puno posla, a Srpak je dobio 15 dana da se o tome očituje.

Kakav će epilog dobiti ovaj slučaj kojeg je anonimno pokrenuo anonimus, a prihvatilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, vidjeti ćemo kada se o njemu donese konačna odluka.

(R. Tomanić)