AKTUALNI SAT –pitanja predsjednika Gradskog vijeća Miljenka Cmrečaka i vijećnika Dragutina Stojko

AKTUALNI SAT – 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – pitanje predsjednika Gradskog vijeća Miljenka Cmrečaka i vijećnika Dragutina Stojko

Osma sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće održana je u subotu, 24. rujna 2022. godine u Gradskoj vijećnici s početkom u 09:30 sati. Aktualni sat trajao je sat vremena te su svi prisutni vijećnici imali pitanja za gradonačelnika. U nastavku donosimo pitanje predsjednika Gradskog vijeća Miljenka Cmrečaka i vijećnika Dragutina Stojko.

Prvo pitanje postavio je predsjednik Gradskog vijeća Miljenko Cmrečak, a koje se odnosi na Turističku zajednicu grada Mursko Središće.

Gradonačelnik Dražen Srpak odgovorio mu je kako je novi Zakon predvidio da se 30.06. postojeća Turistička zajednica mora ili zatvoriti ili profesionalizirati. Odlučeno je da ju ne zatvaramo nego da ju zapravo pojačamo te su u tom cilju odrađeni sastanci sa susjednim općinama te se došlo do zaključka da se osnuje nova turistička zajednica koja će se zvati „Mura i gorice“ gdje će Grad Mursko Središće biti nositelj projekta, a koji je već zapravo imao turističku zajednicu, a u nju će biti uključene još okolne općine – Selnica, Vratišinec i Podturen. Odrađeno je niz predradnji te je želja da do kraja godine ista počne s radom.

Vijećnik Dragutin Stojko čestitao je gradonačelniku na funkciji saborskog zastupnika te mu uputio dva pitanja. Prvo je bilo vezano uz rokove završetka radova na projektu aglomeracije i sanacije cesta na području grada Mursko Središće, a drugo pitanje bilo je vezano uz to kada će se građani moći priključiti na samu kanalizaciju.

Gradonačelnik je rekao da je to pitanje bilo postavljeno prije par mjeseci da bi odgovor bio da su rokovi takvi da samo nebo zna no da su rokovi sada ipak jasniji. Naveo je kako su sad ipak korak dalje, nakon dosta prijekora i datuma koji nisu bili ispoštovani. Upozoravao je da idemo polako u jesen i zimu. Prije mjesec i pol dana bio je sastanak u Hrvatskim vodama u Zagrebu kojeg je on tražio jer su Hrvatske vode kontrolno tijelo projekta aglomeracije te je na navedenom sastanku bilo vrlo ozbiljno dato do znanja izvođačima da tako dalje ne ide. Također, na sastanku su bili dogovoreni neki novi rokovi i vjeruje da će oni biti ispoštovani i da ne bi sad radio problem i dramu ako to i nije baš taj dan koji je zapisani jer se u međuvremenu mogu desiti stvari koje se ne mogu predvidjeti kao na primjer u Peklenici gdje je glavna cesta trebala biti gotova do 01.10. je nastao problem kod mosta u centru naselja zbog podzemnih voda pa je ovih dana trebalo sve ponovno raskopati te je isto tako problem slijeganja te su to recimo okolnosti koje su nepredvidive ali da će ta cesta do proštenja biti gotova. Ostali rokovi za naselje Peklenicu je 15.11., a u Hlapičini do 31.10. Naveo je kako su se navedeni radovi u naselju Peklenica i Hlapičina obišli i vidljivo je da isti napreduju. Gradonačelnik je naglasio da već sad gotovo dvije i pol godine traje projekt aglomeracije, zna da su već svi na izmaku snage, nestrpljivi, on osobno vjerojatno i najviše te na svakodnevnoj bazi kontaktira sa svim akterima u aglomeraciji. Martinska ulica je bila sva raskopana, sada je asfaltirana. Ulica Matije Gupca je godinu i pol dana bila gradilište sad je najljepša ulica u gradu. Glavna cesta prema Čakovcu je bila raskopana, semafori, sto problema, sada je asfaltirana, tako će biti i sve ostale ulice. Ne postoji nikakvo drugo rješenje ili ishod ovog projekta osim da se završi. Također je naveo kako je nakon niza pritisaka došao do zaključka da je možda najbolje, obzirom što se nalazimo u samom „finishu“ da ih pusti na miru i ako prije zime bude to gotovo, a ne vidi zašto ne bi bilo, onda je to najbolje za sve. Još jedanput je sve pozvao na strpljivost, razumije konkretne probleme izvođača. Vezano uz priključenje, iznio je kako se tražio službeni odgovor te u njemu piše da bi se s priključenjem moglo početi s 15.12. međutim, da se uvjeti za priključenje tih priključenih priključaka stiću s 30.4.2023.g iako je zadnji rok za završetak aglomeracija 15.10. te je sad proces novog traženja produženja za što su čuli u Zagrebu na sastanku.

(tekst: GMS)