AKTUALNI SAT – 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – pitanja vijećnika – Željka Blagus i Maja Trstenjak

Gradonačelniku je pitanja postavila vijećnica Željka Blagus, a ona glase: „Na prošloj sjednici Gradskog vijeća bilo je rečeno da je rok za završetak rekonstrukcije Selske ulice i autobusnog stajališta do kraja godine, a vidimo da je ista još raskopana, pa me zanima kada se očekuje završetak radova na istom? Također, zanima me i kada se očekuje završetak radova na projektu izgradnje tribina na NK „Rudar“?“

Vezano uz rekonstrukciju Selske ulice i autobusnog stajališta gradonačelnik je odgovorio da je ugovor za završetak radova bio potpisani s rokom 15.12.2022.g iako je Grad već tada znao da je to vrlo teško izgledno jer da se stavio kasniji rok onda bi bilo završeno još kasnije. Rekao je kako na autobusnoj i dio prema tržnici ima vrlo zahtjevne radove, pa je došlo do izmjene vodovodne mreže u Selskoj ulici te su sad završeni radovi na tome te se nije prije nije moglo raditi na samoj ulici. Iznio je kako je potpisani aneks ugovora, na temelju traženja izvođača Tegre, oni su tražili rok do kraja travnja 2023. godine, a Grad im je odobrio rok do kraja ožujka 2023.g te bi za Uskrs to trebalo biti gotovo. Vezano uz izgradnju tribina na NK Rudar gradonačelnik je rekao da je tamo sličan problem. Ugovor s izvođačem je potpisan početkom svibnja, kad su počeli radovi, obzirom što se radi o montažnim betonskim elementima, nakon dva-tri mjeseca „natezanja“ tvrtka koja je to trebala napraviti došla je na sastanak i rekla da jednostavno oni to ne mogu napraviti odnosno da nemaju resurse. I tako je prošlo vrijeme te će se sad na licu mjesta izrađivati oplate i tako dalje pa to malo usporava priču te bi, ako će vremenski uvjeti biti dobri, tribina mogla biti gotova u veljači 2023. godine.

Vijećnicu Maju Trstenjak  zanimalo je projektiraju li se pješačke staze na Glavnoj ulici od ulaska u Peklenicu od strane Murskog Središća pa do trgovine Kitro jer je to naravno trenutačno najvažnije zbog prometa koji tu ide, a znamo da prelaze djeca i pješaci prema trgovini, školi, centru,.. a isto tako ju je zanimala pješačka staza u Školskoj ulici kako bi se i tu spriječili mogući neželjeni događaji u prometu.

Gradonačelnik je odgovorio kako zapravo nema niti jedne ulice na području grada u kojoj se ne planira izgradnja pješačke staze. Iznio je kako je prilikom završetka aglomeracije postojao zahtjev stanovnika Školske ulice za gradnju staze i da to nije bilo moguće jer se prvo moraju riješiti imovinsko pravni poslovi, imati novce i tako dalje te kad se završavala aglomeracija bazirali su se na tome da se ima dovoljno novaca za završetak cesta, a staza je uvijek nadstandard. Rekao je kako se nakon toga tražilo mišljenje Mjesnog odbora koji je naveo kako smatraju da je puno važnije napraviti stazu na Glavnoj cesti jer je tu puno veći promet. Naveo je kako je naručena projektna dokumentacija za izgradnju staze od ulaska u Peklenicu od strane Murskog Središća do trgovine Kitro te se isto stavilo u plan ŽUC-a za iduću godinu gdje se opet financira pola pola, a za Školsku ulicu je također naručena projektna dokumentacija te će se prema financijskim mogućnostima staza izgraditi.

(tekst: GMS)