AKTUALNI SAT – 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – pitanja vijećnika – Marijana Breglec, Marko Varga, Miljenko Cmrečak i Matija Varga

„Molim Vas da mi odgovorite na pitanje vezano uz Murs-ekom. Naime, vidjeli smo da je ovih dana Murs-ekom nabavio novo komunalno vozilo koje ima kran s kojim se može podizati teret, a i granje pa me zanima vrijedi li to za korisnike Murs-ekoma i na koji način?“ glasi pitanje vijećnice Marijane Breglec. Gradonačelnik je odgovorio kako je to bila želja već duže vrijeme i potreba građanstva pogotovo onog dijela korisnika Murs-ekoma gdje je više voćnjaka i gdje se stvara više toga materijala pa se tako o tome promišljalo te se ukazala prilika pa se išlo u nabavku novog vozila koje je zapravo multifunkcionalno. Vozilo je i kiper pa stoga planiramo da nadalje i sami popravljamo poljske puteve što je opet jedna dobra ušteda. A vozilo ima kran koji će se koristiti jer se dva put godišnje odvozi glomazni otpad odnosno svi koji su korisnici Murs-ekoma na području grada Mursko Središće, općina Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec imaju pravo na to. Gradonačelnik je pobliže objasnio da kad dođeš do neke kuće po glomazni otpad pa moraš zbrinuti velike bračne krevete, ormare ili trosjed od 300 kilograma rješavati će se tako da kran to digne gore i prebaci u kamion i odveze. I to ne košta korisnika ništa. Obzirom što je napravljena kompostana, dva puta godišnje korisnici će imati pravo na odvoz 6 kubika granja. Gradonačelnik je iznio kako misli da je to jedna nova i krasna usluga za korisnike Murs-ekoma, a od 01.01.2023. planira se uvesti još jedna usluga, a to je odvoz stakla na kućnom pragu jedanput mjesečno što znači da kontejneri za staklo odlaze u povijest te je naveo da naravno da to nešto košta i da će cijena odvoza smeća biti 1-2 kune veća što je neminovno i prihvatljivo.

Vijećnik Marko Varga pitao je gradonačelnika sljedeća dva pitanja: Nedavno je Spomen park naftaštva u Peklenici jako lijepo uređen, a bilo bi još ljepše kada bi se moglo iz centra naselja kraj mosta – Trg pekleničkih rudara, stići i pješke do Spomen parka pa stoga pitam je li moguće urediti stazu obzirom što je to ionako staza uz kanal, da se na primjer pošljunča i da služi kao neka spojna šetnica od centra do Spomen parka naftaštva.

Gradonačelnik je odgovorio kako je dao nalog Upravnom odjelu za gospodarstvo da uputi dopis Hrvatskim vodama vezan uz navedeno. Naveo je kako bi tamo trebao biti servisni put uz kanal te ako Hrvatske vode urede servisni put automatizmom se dobiva jedna šetnica standarda kakvog je šetnica sv. Barbare – produženi dio gdje je gore šljunak i mljeveni kamen. Rekao je da sigurno da je to jako praktično i barem je tri puta bliže nego da se ide okolo po Glavnoj ulici.

Drugo pitanje glasilo je:  Čuli smo da se priprema spajanje Šetnice svete Barbare koja je već spojena sa Sv.Martinom i prema općini Podturen. Obzirom što ona prolazi i kroz pekleničke grabe kojima upravlja ŠRD „Karas“ je li moguće da se od mosta na glavnoj cesti u Peklenici kod recimo društvenog doma ta ista staza uredi uz Brodec, prema pekleničkim grabama, to bi zapravo bio servisni put te bismo ujedno praktično dobili i šetnicu prema prekrasnom lokalitetu pekleničkih graba. Gradonačelnik je odgovorio kako su obišli cijelu stazu pješke s projektantom i kad su došli do pekleničkih graba i najlogičnije je bilo, obzirom da potok Brodec ide od centra naselja do pekleničkih graba da se uredi također servisni put. Naveo je kako je već razgovarao s Hrvatskim vodama oko toga te bi taj servisni put bio isto jedna krasna šetnica koja bi spojila centar naselja s pekleničkim grabama. Rekao je kako će dati sve od sebe da se to spoji jer zapravo za stazu od Murskog Središća do Podturna 80 posto puteva je postojeće samo ih malo treba urediti, trebaju se napraviti dva mostića. Naveo je kako je to po njemu jako dobra stvar i ako eventualno Hrvatske vode neće urediti, a nada se da hoće, svakako će se to napraviti.

Predsjednik Gradskog vijeća Miljenko Cmrečak upitao je gradonačelnika pitanja vezano uz zapošljavanje novog pročelnika obzirom što pročelnik Ureda grada odlazi na novo radno mjesto.

Gradonačelnik je vezano uz zapošljavanje novog pročelnika odgovorio da se nakon odluke pročelnika o odlasku pokrenula priča te da se raspisao natječaj, natječaj je završeni, dobilo se kvalitetno rješenje, osobu s dobrim iskustvom i znanjem koja će nastaviti rad te će dva mjeseca raditi zajedno zbog uhodavanja u posao, ta osoba je Vlatka Županec – ona je bila pročelnica u Općini Sv. Martin na Muri dvadeset godina, a od 05.12.2022. ona će preuzeti pročelničku funkciju u Gradu Mursko Središće. Gradonačelnik je iznio kako je zadovoljan kako je sve to skupa završilo i zasigurno smo dobili kvalitetnu osobu. Rekao je da smatra da nije neka nepoznanica obzirom što Grad ima jako dobru suradnju s Općinom Sv. Marin i da se možda ta suradnja u nekom određenom razdoblju još više intenzivira. Naveo je kako on i načelnik Martin Srša često i kvalitetno razgovaraju i moguće da će biti i neki primjer po nečemu odnosno to znači da je moguće da se neki poslovi vrše zajednički u perspektivi što su onda i benefiti koje će onda prema zakonskim rješenjima donijeti, ako se ostvare, i neke financijske dobrobiti. Gradonačelnik je čestitao gđi. Vlatki Županec što je uspjela na natječaju te je bila zapravo jedina kandidatkinja i da nije danas jednostavno naći osobu jer su plaće veće u privatnom sektoru i vjerojatno je i manje stresa jer je javna uprava na udaru svega i svačega. Obzirom što će pročelnik koji odlazi imati privatnu firmu koja treba i Gradu gradonačelnik je istaknuo kako je siguran da će surađivati.

Predsjednik Gradskog vijeća Miljenko Cmrečak iznio je kako Grad Mursko Središće doista puno ulaže u sport, radi se na tome da se napravi Sportski park, uređuju se tribine na NK Rudar, obnovljeno je i rukometno igralište iza Osnovne škole te bi bilo lijepo da se i osnuje jedan rukometni klub. Predsjednik Gradskog vijeća iznio je kako je i tu pitanje sportske dvorane te ga zanima je li sportska dvorana prijavljena za neku energetsku obnovu, promjenu krova, obzirom što se zna da dvorana od kako je nastala ima problem s propuštanjem krovišta. Gradonačelnik je odgovorio da dvorana, od prvog dana kako je izgrađena, propušta krov, tu je neka greška o konstrukciji koju do sada mnogobrojni radnici nisu uspjeli detektirati i ukloniti. Gradonačelnik je rekao kako se već prije počelo s projektom energetske obnove i učinkovitosti dvorane, međutim do sad nije bilo prilike isto prijaviti, a i da je bilo nije baš najsretnije rješenje jer se samo 40% sufinancira. Istaknuo je kako su sredstva za sanaciju krovišta i parketa  stavljena u proračun za 2023. godinu. Naveo je kako ima neke naznake i informacije da bi moglo biti nekog javnog poziva uskoro koji bi možda i osjetnije financirao takve stvari pa je u tijeku priprema za isto. Rekao je da ako ništa drugo da zasigurno ide sanacija parketa u sportskoj dvorani kao i krovišta.

Vijećnik Matija Varga pitao je gradonačelnika koje godine i u kojem mjesecu ako zna bi mogla započeti dogradnja osnovne škole. Gradonačelnik je odgovorio da mu je želja, obzirom na sav trud koji je uložen, da to bude iduće godine. Rekao je da bi negdje polovicom prosinca trebao biti javni poziv. Iznio je kako je Županija osnivač osnovne škole i da Grad Mursko Središće ne može prijaviti dogradnju osnovne škole i to isključivo može Županija kao osnivač međutim Grad Mursko Središće, on kao gradonačelnik i stručne službe već više od godinu dana održavamo sastanke sa županom. Naveo je kako se od onda ta priča vrti te kako je prije dva tjedna u Saboru razgovarao s ministrom Fuchsom, pozvao ga je u grad Mursko Središće, vjerojatno će doći, naveo je kako mu je naglasio potrebu za dogradnjom više osnovnih škola na području županije i sportskih dvorana. Rekao je kako ide sve svojim tokom te kako je ministrov odgovor bio da novaca ima dosta i da treba napraviti kvalitetne prijave. Ponovio je da je Međimurska županija osnivač osnovne škole i isključivo ona može prijaviti dogradnju i ako sve bude u redu rekao je da bi 2024. godine mogla započeti dogradnja.

Predsjednik Gradskog vijeća Miljenko Cmrečak pitao je gradonačelnika što je s Turističkom zajednicom. Gradonačelnik je odgovorio kako je Turistička zajednica ovaj tjedan konačno riješena. Rekao kako je procedura bila komplicirana ali sve skupa je završeno. Održana je osnivačka skupština gdje je usvojen Statut, Vijeće Turističke zajednice, Skupština Turističke zajednice. Iznio je kako je još pet koraka ostalo do raspisivanja natječaja za direktora Turističke zajednice te je zamolio stručne službe da se ubrza postupak vezan uz navedeno.

(tekst: GMS)

_______________________________________________________________________________________