Aktualni sat – 8. sjednica Gradskog vijeća – pitanja vijećnice Renate Kovačić i vijećnika Milorada Mihanovića

Vijećnica Renata Kovačić čestitala je gradonačelniku na novoj funkciji te je postavila pitanje vezano uz aglomeraciju: već na prošlom sazivu Gradskog vijeća ja sam u nekoliko navrata najljubaznije zamolila da se razmisli o opciji postavljanja usporivača prometa na svim kritičnim lokacijama, između ostalog bilo je puno prijekora oko toga trebali li iste postaviti u Frankopanskoj ulici zbog blizine škole, vrtića, pa je bilo svašta nešto tu, i ruganja na moj račun. Međutim, sad kad se aglomeracija približava kraju interesira me što smo po tom pitanju napravili jer je i g.Marko iz prošlog saziva izrazio želju i potrebu da se prema Križovcu postave ležeći policajci odnosno bilo koja vrsta usporivača prometa baš vezano uz sigurnost građana. Gradonačelnik se složio s vijećnicom te je rekao kako se svi voze brzo i da su prometna pravila u gradu jasna – Matije Gupca 40km/h, Martinska ulica 50km/h, ulazak u grad 50km/h, a dalje 40km/h, Frankopanska ulica 50km/h, na ulazu u grad postavljeni su trepćući radari koji upozoravaju na brzinu, postavljene su tri kamere – jedna u ulasku u Štrukovec, jedna na glavnoj cesti i u Martinskoj. Na ulasku u Peklenicu je također trepćući radar, postavljena su dva semafora. Gradonačelnik je zamolio pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da pošalje molbu Policiji da se u jutarnjim satima postave kontrole zato jer se neki ljudi voze preko crvenog na semaforu i smiju se iz toga. Također se složio da se treba napraviti sve što je moguće i da ideja o usporivačima uopće nije bila loša i da se godinama promišljalo o tome no dobiveni je odgovor da zbog toga što je tu Dom zdravlja i ostalo da Županijska uprava za ceste neće dozvoliti postavljanje usporivača zbog hitnih službi. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove naveo je kako se onda u tom pravcu napravio prometni elaborat te su po nekim prioritetima postavljeni usporivači na svim ulazima u naselja, u Frankopanskoj ulici postavit će se pješački prijelaz koji bude označen i osvijetljen te se već dugo bavimo s rješenjem kompletne problematike prometa u gradu, a postavljanje ležećih policajaca se pokazalo kao lošija varijanta, a sugestija je bila postavljanje vibro traka zbog manje visine.

Vijećnica Renata Kovačić predložila je vezano uz gradska groblja odnosno može li se na grobljima kad se održavaju sprovodi postaviti oko rake umjetna trava ili drvena podloga zbog blata koje se stvara kad su nepovoljni vremenski uvjeti. Vijećnica je također pitala gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća sljedeće – vezano uz dopis Udruge antifašističkih boraca i antifašista Međimurske županije koji je vezan uz postavljanje biste Karlu Mrazoviću Gašparu, interesira me da li i na koji način možemo taj dio raspraviti i razriješiti i interesira me Vaše mišljenje o tome.

Gradonačelnik je odgovorio da što se tiče groblja da su staze asfaltirane prije nekoliko godina i da prihvaća sugestiju vijećnice te je zamolio Upravni odjel za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da vide što se da napraviti i da smatra da je najbolji prijedlog postaviti umjetnu travu. Gradonačelnik je rekao da će vezano uz pitanje o Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Međimurske županije pošto je i navedena Udruga dobila pisani odgovor da će i vijećnici dati pisani odgovor. Vijećnica je rekla da zna za njegov odgovor i da ga je vidjela i da zna da je jedan dopis bio upućeni predsjedniku Gradskog vijeća i upitala je smatraju li da je to pitanje koje se može raspraviti na aktualnom satu ili uvrstiti u dnevni red sjednice  i smatraju li ga važnim i da li sebe smatraju obaveznim obavijestiti članove Gradskog vijeća o njihovim željama.

Predsjednik Gradskog vijeća odgovorio je da što se tiče različitih dopisa koji se dobivaju da se određuju prema njima i da se neke stavljaju na sjednice, a da za neke nema potrebe, Europski parlament je donio odluku osudi komunističkog režima, dakle bilo je puno dobrobiti, bilo je puno svega, ne možemo u Hrvatskoj postavljati biste narodnih heroja na način na koji to zahtijevaju pojedinci.

Vijećnik Milorad Mihanović čestitao je gradonačelniku na saborskoj funkciji te je pitao gradonačelnika može li se u gradu kod prijelaza preko pruge postaviti rampe – branici ili polubranici. Gradonačelnik je odgovorio da postoji komunikacija s Hrvatskim željeznicama oko deset godina za postavljanje tih rampi te je naveo kako ga je izuzetno ražalostilo što smo davali suglasnost za prijelaz na pozicija Marka Kovača prema Brezju, a ne za Frankopansku ulicu al ni na jednom prijelazu se ništa nije desilo. Naveo je kako na Frankopanskoj ulici na prijelazu rampa sad ni ne treba s obzirom na to da vlak ne prometuje i ako vlak više neće voziti u Lendavu onda na Frankopanskoj ni ne treba, a na prijelazu u ulici Marka Kovača prema Brezju gdje vozi putnički vlak trebalo bi postaviti branike ali to moraju Hrvatske željeznice te je zamolio da se pošalje još jedan dopis s upozorenjem Hrvatskim željeznicama da Gradsko vijeće Grada Mursko Središće s gradonačelnikom traži da se postavi žurno branik na navedenom prijelazu.

Vijećnik Milorad Mihanović postavio je drugo pitanje vezano uz aglomeraciju – da se u naselju Sitnice prestalo raditi, a nije se sve završilo, pa što je tome razlog. Gradonačelnik je odgovorio da koliko on zna da je tamo sve gotovo i da naselje Sitnice nije ništa u drugom položaju nego ostala naselja i do zime svakako sve mora biti gotovo tamo.

(GMS)