AKTUALNI SAT – 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – pitanja vijećnice Maje Trstenjak i vijećnika Marka Varge

Vijećnica Maja Trstenjak pitala je gradonačelnika vezano uz radove na cestama – točnije cesta između Peklenice i Murskog Središća, bi li trebao isto biti taj rok završetka ili neki drugi i tko je nositelj projekta. Gradonačelnik je odgovorio kako je nositelj navedenog projekta Županijska uprava za ceste, da Grad sufinancira samo neki manji dio, oni su i proveli javnu nabavu i potpisali ugovor te imaju nadzor nad time, a Grad nema niti pola milimetra utjecaja na to osim što zove i pita. Isto tako, rekao je da to već duže tako stoji, prvo je stajalo samo s tamponom, pa je počela trava van rasti, onda se pofrezalo pa je bio uvjeren da će se za koji dan asfaltirati međutim nije, i rekao je da će to biti završeno točno taj dan kada bude završeno, obećali su do kraja mjeseca.

Vijećnik Marko Varga upitao je gradonačelnika sljedeće „Čitamo i čujemo u medijima da je stiglo puno novaca iz Europske unije. Zanima me da li se Grad Mursko Središće priprema za javne pozive projekata Europskih fondova i koji bi to bili konkretno projekti?“

Gradonačelnik je odgovorio da se priprema i da je ono najznačajnije dogradnja Osnovne škole gdje postoji suradnja sa Županijom koja je osnivač škole, a kojom bi se onda osigurala jednosmjenska nastava, druga stvar je dogradnja dječjeg vrtića koji projekt je i prijavljeni, priprema se projekt Majur u Štrukovcu, planinarski dom i malonogometno igralište s umjetnom travom, Sportski park – kraj ulice F.Koroša sa spojom na ŠRC Zalešće te projekt pješačkog mosta preko rijeke Mure sa čime bi se u potpunosti revitalizirao sadašnji teritorij preko Mure. Također, multikulturalni centar u Sitnicama gdje postoji projektna dokumentacija i građevinska dozvola te se isti prati za prijavu te ima nekih naznaka da bi se mogao negdje prijaviti. Isto tako, tu je još uvijek aktualni projekt Zaželi te smo za isti dobili prolazak administrativne provjere i nadamo se da će biti uspješno ocijenjeni. Također, tu su još i Interreg-ovi koji su u najavi sa Slovencima i Mađarima te je naveo kako misli da će tu pješački most biti dosta aktualan.

Vijećnik Marko Varga također je postavio pitanje vezano uz nogometni klub „Plavi“ Peklenica; imaju problem s navodnjavanjem terena te postoji li nekakvo rješenje za to. Gradonačelnik je odgovorio kako zna da Peklenica ima problema s navedenim jer se zbog kanala kod igrališta dešava isušivanje istog. Rekao je kako će se u proračunu za iduću godinu osigurati sredstva za izradu navodnjavanja igrališta, oko 130 tisuća kuna ali će se također pomoći i nogometnom klubu „Mura“ da naprave navodnjavanje, oko 35 tisuća kuna će dobiti za uređenje sanitarija, Nk „Hajduk“ će dobiti 50 tisuća kuna za zamjenu grijanja u prostorijama kluba, a NK „Torpedo“ za rekonstrukciju svlačionica, a sve to u cilju pomoći i očuvanja navedenih klubova na području grada.

(Grad Mursko Središće)