AKTUALNI SAT – 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – pitanja vijećnica Željke Blagus i Marijane Breglec

Pitanje vezano uz gradske površine gradonačelniku je postavila vijećnica Željka Blagus, a ono glasi: Grad Mursko Središće već godinama poprilično dobro uređuje javne površine pritom mislim na košnju zelenih površina, sadnju cvijeća, zbrinjavanje smeća, održavanje groblja te smo na takav način stvorili jedan standard. Molim Vas za informaciju na koji način možemo zadržati taj standard ili ga unaprijediti?

Gradonačelnik je odgovorio kako se kroz godine gradio standard koji je vidljivi na svakom koraku, smatra kako je grad kroz taj proces postao grad zelenila i grad cvijeća te pritom ne misli samo na centar nego i na naselja i da to nakon nekog vremena ide sve pod normalno. Rekao je da je zaista jako ponosan na to kako sve to skupa izgleda. Isto tako treba se znati, da je nekad,prije deset godina, bilo po 20-25 javnih radova te se tako, da ti ljudi ne bi stajali odnosno da ne bi bili neiskorišteni, širio dijapazon poslova te se tako danas kosi 5 puta više površina nego nekada te to također košta. Naveo je kako je već tada upozoravao da će se doći u fazu kad tih javnih radova neće biti i sad gotovo da ih ni nema, ove godine bilo ih ga 6 od tih 6 sad ih je ostalo troje jer su ostali ili dali otkaz ili nisu dolazili na posao te je zaključak da javnih radova zapravo više ni nema. Rekao je kako u Murs-ekomu ima djelatnika koliko ih ima i da je po zimi to sve u redu i sasvim dovoljno ali u pojedinim mjesecima kad je izrazita košnja i manifestacije recimo onda se dolazi u situaciju da treba još jedan ili dva djelatnika kako bi se očuvao taj standard jer to bez dodatne radne snage jednostavno nije moguće. U tom cilju, od direktora Murs-ekoma je zatražio da se za iduću godinu pripremi plan da se u tim nekim mjesecima radi po devet sati dnevno i barem jedna subota inače se taj standard ne može ispoštovati, a onda bi u zimskim mjesecima djelatnici bili puno više doma. Gradonačelnik je iznio još jednu znakovitu stvar – snijega gotovo da više nema barem zadnjih par godina. Grad je s Murs-ekomom preuzeo zimsku službu te se je tu uštedjelo 170 tisuća kuna i nije bilo snijega ali onda ti radnici zapravo nemaju dovoljno posla u zimi. Zamolio je direktora Murs-ekoma da o tome ozbiljno razmisli. Također je naveo da danas ne možeš naći komunalnog radnika koji bi radio za minimalac, mora imati plaću barem 6 tisuća kuna da bi zapravo onda i od njega mogao očekivati da radi onako kako treba, a to sve onda košta što posljedično izaziva troškove za gradski proračun pa će onda i u tom cilju trebati rješenje.

Vijećnica Marijana Breglec uputila je gradonačelniku pitanje u vezi rekonstrukcije Selske ulice i bivše autobusne postaje i zamolila je da podjeli informaciju kako napreduju radovi i može li se očekivati završetak istih prije zime. Gradonačelnik je odgovorio da je Grad s Tegrom nakon javne nabave potpisao ugovor s rokom 15.12. i s molbom i upozorenjem da bi se to trebalo ispoštovati zato jer je to centar grada i ako bude puno snijega neće se moći čistiti. U odgovoru kojeg su dobili piše da preostali kanalizacijski radovi uključujući i priključke do 15.12., a ono što je najvažnije da je realan rok sanacije i završetak radova na aglomeraciji Mursko Središće 30. travnja.

(Grad Mursko Središće)