Aktualni sat 6. sjednice Gradskog vijeća GMS – Renata Kovačić i Kristijan Antolović

Renata Kovačić: Moje pitanje veže se uz aglomeraciju, kada je završetak i koji su daljnji planovi odvijanja. Što će biti oko centra, kad će započeti projekt obnove autobusne, Selske ulice i kad je planirani završetak tih projekata?

Dražen Srpak: Jučer je bila koordinacija u Štrukovcu, Štrukovec će dobiti kanalizaciju, kolektor po glavnoj cesti, projekt će se prijaviti u nacionalni program oporavka i otpornosti, a faza obnove i izgradnje pješačko – biciklističke staze ide zadnja faza. Prekosutra počinju radovi na glavnoj ulici u Murskom Središću, trebat će nam strpljenja, koristite zaobilazne pravce. Bit će to veliki problem za one koji tu žive. Upozoravam na to i rekao sam već da se odričem bilo kakve odgovornosti oko štetnih ili neželjenih događaja. Selska ulica je u rebalansu, u potpunosti se rekonstruira, bit će dijelom jednosmjerna, na autobusnoj se ubrzo kopa i radi velika retencija od 200 metara kubnih. Što se mesnice Hoblaj i parkinga koji se grad tiče – ide amandman na ovoj sjednici, plan je da se obnovi do Dana grada, a Selska do jeseni – do zime moramo biti gotovi s cijelim rješenjem. Hrvatske ceste napravit će novo glavno raskrižje, tako da će centar dobiti potpuno nove vizure.

Renata Kovačić: Kakvo je stanje s proširenjem osnovne škole?

Dražen Srpak: Prvo naglašavam da je osnivač Međimurska županija, a mi s njima surađujemo. Prije mjesec dana dali su zahtjev za izdavanjem građevinske dozvole, a prijava projekta se očekuje oko polovice godine, ali naglašavamo da prijavitelj može biti isključivo Županija.

 

Kristijan Antolović: U kojoj fazi je izgradnja tribine na NK Rudari i adaptacija Sokolskog doma

Dražen Srpak: Radovi na tribinama bi već bili počeli, ali kako je sve poskupilo, moramo rebalansom popraviti i nakon toga ide potpis ugovora i sve daljnje radnje. S 1. lipnjom počinju radovi i želje je da glavni dio završi do 1. rujna, kako bi se natjecanje nesmetano nastavilo. Za Sokolski dom još uvijek čekamo službeno rješenje, a nakon toga će ubrzo ići postupci nabave i ostalo.

(GMS)