Aktualni sat 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – pitanja Dragutina Stojka

  1. Znamo da se Hlapičina veže s Murskim Središćem pa me zanima kada će se sagraditi pješačko biciklistička staza?

Bit će godinu dana nakon izgradnje staze Peklenica – Mursko Središće. Peklenica – Mursko Središće je u planu ŽUC-a za 2022. godinu zato što je tamo fekalna kanalizacija gotova, a vrijednost radova na izgradnji staze će iznositi oko 2 milijuna kuna. Izgradnja staze Hlapičina – Mursko Središće dogovorena je za 2023. godinu, jer tu još nisu postavljene fekalne cijevi.

  1. Nekontrolirano odvoženje smeća i paljenje istog na području grada, kao i u drugim jedinicama lokalne samouprave. Što se čini po tom pitanju?

Dao sam nalog komunalnom redarstvu da više nema opomena, isključivo kažnjavanje. Imat ćemo u jednoj točci nešto što moramo doraditi. Smeća ima u prirodi jako puno, mi čistimo, organiziramo Zelenu čistku, oni bacaju, neki daju nekim trećima da se riješe smeća, umjesto da odvoze u reciklažno dvorište. Naloženo je komunalnom redaru da se svakom koga se zatekne na mjestu paljenja, bez da je taj priznao ili nije, napiše kazna za paljevinu. Naplaćuje se sve, i iz socijalnih davanja; primanja za novorođenčad, naknade za drva….. Svako domaćinstvo je u obvezi imati kantu i platiti smeće. Tu se puno napravilo, iako treba reći da u romskom naselju ima jako puno korisnika koji imaju kantu, ali moraju imati svi. Svijest. Imamo reciklažno dvorište, odvoz smeća, odvoz glomaznog otpada, imamo kompostanu, znači nema razloga da se smeće baca u prirodu.

 

(Grad Mursko Središće)