AKO NISTE ZADOVOLJNI RADOM MJESNIH ODBORA, USKORO IH MOŽETE PROMIJENITI

Mjesni odbori su oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima svakodnevnog i neposrednog interesa. Oni se osnivaju za pojedino naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili kao dio većeg naselja odnosno gradske četvrti. U Gradu Mursko Središće djeluje šest mjesnih odbora i to u Štrukovcu, Hlapičini, Peklenici, Križovcu, Sitnicama i u samom Murskom Središću. Oni su na lokalnim izborima izabrani prije četiri godine pa im mandat polako istječe.

Kako su oni radili i da li su mještani tim radom bili zadovoljni saznati ćemo 01.02.2015. godine za kada su raspisani izbori za članove vijeća mjesnih odbora u navedenim prigradskim naseljima te u Murskom Središću. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora usvojio je Stručni kolegij gradonačelnika na svojoj zadnjoj sjednici, a ista će se dostaviti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

                                                                                            (R. Tomanić)