Akademija za politički razvoj (APR) poziva zainteresirane na sudjelovanje u LARP programu

Akademija za politički razvoj (APR) u suradnji s Međimurskom županijom i Udrugom gradova poziva zainteresirane kandidatkinje i kandidate da se prijave za sudjelovanje u LAPR edukativnom programu poticanja razvoja i umrežavanja dionika u lokalnim sredinama. 

Program će se održavati u Čakovcu u siječnju (26. siječnja 2019.) i veljači (9. veljače 2019. i 23. veljače 2019.) u zgradi Scheier, a bit će namijenjen lokalnim akterima uprave, medija, civilnoga društva i poduzetništva iz Međimurske županije i gradova u Zagorju.

Opis i program nalazi se u nastavku.

Link: http://medjimurska-zupanija.hr/2019/01/02/natjecaj-za-lokalni-program-apr-a-lapr-u-cakovcu/

UO za poslove župana, Morana Kiš