7. sjednica OV Općine Gornji Mihaljevec: Odluka o osnivanju firme “Park mladosti”

Po donošenju Odluke o načinu pružanja javnih usluga skupljanja komunalnog otpada na području Općine Gornji Mihaljevec, koju oporbeni vijećnici nisu podržali, došlo je do rasprava o prijedlogu Odluke o osnivanju poduzeća za upravljanje SRC Mladost u Gornjem Mihaljevcu.

Vijećnik Željko Dvanajščak je u ime oporbe iznio mišljenje i prijedloge za osnivanje poduzeća za upravljanje SRC Mladost u Gornjem Mihaljevcu. Rekao je da Oporba smatra da trgovačko društvo u vlasništvu Općine ne može biti privatna firma načelnika općine. A, po predočenom prijedlogu upravo se to nudi te traži od Općinskog vijeća da donese takvu Odluku. To više što Prijedlog Odluke nije napravio Općinsko vijeće ili neovisni eksperti, već načelnik Općine.

U Odluci se navodi da je predmet poslovanja ugostiteljstvo, upravljanje i održavanje sportsko-rekreacijskog centra, iznajmljivanje terena i prostora u sklopu sportsko-rekreacijskog centra te komunalne djelatnosti.

Da se osvrnemo na iznajmljivanje terena i prostora; da li će se tereni i prostor iznajmljivati ​​našim mještanima čijim se novcem ovaj sportski park i izgradio?!

U predloženoj Odluci daje se ovlaštenje načelniku da samostalno mijenja predmet poslovanja, bez odobrenja Općinskog vijeća, te da samo izvijesti u učinjenom Općinskom vijeću tj. stavi pred gotov čin, što nije u skladu s demokratskim načelima upravljanja. Trgovačko društvo osniva Općina, a ne načelnik. Načelnik je po Zakonu u trgovačkom društvu koje je u vlasništvu JLS Skupština tj. predsjednik Skupštine.

Po sadašnjoj odredbi načelnik može uz navedeno po svom nahođenju upisati npr. „knjigovodstvenu djelatnost“, „cvjećarstvo“ „svinjogojstvo“ itd.

Stava smo da i definiranje da trgovačko društvo obavlja komunalne djelatnosti nije baš sretno rješenje, jer komunalne djelatnosti su:

Članak 22. /Zakon o komunalnom gospodarstvu/

(1) Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su:

  1. održavanje nerazvrstanih cesta
  2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
  3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
  4. održavanje javnih zelenih površina
  5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
  6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja
  7. održavanje čistoće javnih površina
  8. održavanje javne rasvjete.

Ovakvu grešku je Općinsko vijeće napravilo pod pritiskom načelnika već kod osnivanja dječjeg vrtića, gdje je dokazano on upravlja i određuje cjelokupno poslovanje vrtića. Ravnateljica je samo figura – ukras demokracije.

Ne zaboravimo i da se sjednice Skupštine plaćaju te je nepotreban trošak za 5 osoba. Nesumnjivo je da će većinu u Skupštini činiti vladajući, a to znači da je oporba samo ukras jer će oni raditi što žele, a ne što je po zakonu.

Na kraju krajeva, vezano za trgovačko društvo Park mladosti d.o.o. mislimo da direktor (koliko vidimo nema drugih zaposlenika? ) neće s Parkom mladosti pokriti svoju plaću. A, kako će osim Parka mladosti upravljati i grobljem, nerazvrstanim cestama i još puno toga, pa je da nema osobe zadužene za svako pojedinačno je smiješno. Praktično jedini prihod (stvaran i predvidiv) je plaćanje komunalnih naknada i doprinosa, te naknade za održavanje groblja.

Prijedlog daje pravo načelniku Općine da saziva Skupštinu trgovačkog društva? Ovo smatramo da nije u redu. Ne može načelnik Općine sazivati ​​Skupštinu? Nismo čak sigurni ni za direktora? Naime, direktor je odgovoran Skupštini za rad, pa nema vlast da saziva Skupštinu? Načelnik može, ako je riješeno Statutom Općine kako je prije navedeno da „skupštinu čini načelnik općine“, ali tada u ovoj Odluci o osnivanju ne može izrijekom stajati da će „načelnik općine“ sazvati Skupštinu, nego da će „predsjednik Skupštine sazvati Skupštinu“

Dalje, što to radi Nadzorni odbor? Osim imenovanih članova primaju naknadu? U predloženom broju, još jedan neopravdani izdatak iz Proračuna Općine.

Zamisao osnivanja trgovačkog društva „Park mladosti“ neozbiljna je bez Studije isplativosti. Jer ako je jeftinije upravljanje Parkom mladosti davanje istog u koncesiju, nema opravdanog razloga da se osnuje trgovačko društvo koje će generirati gubitke.

U Odluci se također navodi da temeljni kapital trgovačkog društva iznosi 400.000,00 kuna te se pitamo zbog čega toliki temeljni kapital, kada po Zakonu o trgovačkim društvima temeljni kapital iznosi 20.000,00 kuna čime se troškovi cjelokupnog projekta Parka Mladosti penju i preko 13.000.000 ,00 kuna, od čega se iz EU fonda pokriva oko 8.000.000,00 kuna tj. 62 %, a za ostalo je uzet kredit na deset godina.

Tražimo odgodu tj. vrijeme da se prouči Odluka što se ne može u jedan dan, a nama je materijal dostavljeni dan prije sjednice.

Fali vrlo važna stvar, fali Studija isplativosti osnivanja trgovačkog društva, jer temeljem kojih pokazatelja se dokazuje potreba osnivanja trgovačkog društva, a da to nije skuplje, nego da se poslovi koji će se baviti trgovačkim društvom daju u koncesiju.

Neće li ovo znatno pokupiti usluge za građane? Koliko će biti zaposlenih u tome trgovačkom društvu?

Bez Studije jednostavno ne možemo raspravljati o osnivanju trgovačkog društva „Park mladosti“ rekao je g. Dvanajščak.

Na to je replicirao načelnik Općine rekavši da nikada nije čuo da se za nešto mora napraviti Studija isplativosti, te je posprdno dobacio da će zaposliti deset ljudi.

Članovi Općinskog vijeća iz NL Gorana Lovreca, koji imaju većinu u Općinskom vijeću nisu se očitovali o prijedlogu Odluke, te se pristupilo glasanju. Većinom glasova (oporba je bila protiv) donesena je Odluka o osnivanju poduzeća za upravljanje SRC Mladost u Gornjem Mihaljevcu u predloženom obliku.

Na taj način snagom jačeg, načelnik Općine Gornji Mihaljevec dobio je općinsku firmu-trgovačko društvo na privatnom upravljanju, što je nepoznato u hrvatskoj praksi do sada.

Oporba OV Općine Gornji Mihaljeve