2. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće – donosimo dnevni red

Na osnovu članka 34. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 39. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 06/21)

S A Z I V A M

 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Mursko Središće, koja će se održati

dana 25.06.2021. godine (petak) s početkom u 17,00 sati

u prostorijama dvorane u Centru za kulturu „Rudar“.

Nakon aktualnog sata i usvajanja zapisnika, za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Polaganje prisege gradonačelnika

 

 1. a) Prijedlog Odluke o II izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za 2021. godinu (NAPOMENA: zbog opsežnosti, u prilogu je skraćeni oblik materijala, a potpuna verzija može se dobiti na uvid u Upravnom odjelu za financiranje, proračun, društvene djelatnosti i socijalnu skrb)
 2. b) Prijedlog Odluke o II Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2021. godine
 3. c) Prijedlog Odluke o II izmjenama i dopunama programa održavanja objekata komunalne

infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2021.

 1. d) Prijedlog II izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2021. godinu

 

 1. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Mursko Središće unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima „ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, Tip operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu – PROJEKT: NADSTREŠNICA, MESNICA, PRODAJA MLIJEČNIH PROIZVODA TRŽNICE U MURSKOM SREDIŠĆU

 

 1. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Mursko Središće unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima „ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, Tip operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu – PROJEKT: REKONSTRUKCIJA SPORTSKE DVORANE U SOKOLSKI DOM – CENTAR DRUŠTVENOG, KULTURNOG I SPORTSKOG ŽIVOTA

 

 1. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije ukupnog razvoja Grada Mursko Središće 2015-2020

 

 1. Izdavanje prethodne suglasnosti na Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Maslačak“

 

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja gradonačelniku Grada Mursko Središće za pristupanje Sporazumu gradonačelnika – Europa, intenziviranje mjera za pravedniju, klimatski neutralnu Europu

 

 1. Prijedlog Odluke o provođenju natječaja za osnivanje prava građenja

 

 1. Prijedlog Odluke o visini naknade za obavljanje dužnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

 

 1. Prijedlog Odluke o visini naknade za prisustvovanje na sjednicama Gradskog vijeća Grada Mursko Središće

 

 1. Prijedlog o visini naknade za razvoj na području Grada Mursko Središće

 

 1. Prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme žetvene sezone 2021. godine u Gradu Mursko Središće radi osiguravanja protupožarne zaštite

 

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za preimenovanje i imenovanje novih ulica i trgova na području Grada Mursko Središće

 

 1. Prijedlog javnog poziva za predlaganje imena šetnice uz rijeku Muru

 

 1. Izdavanje prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu „Rudar“

 

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Mursko Središće

 

(materijal po navedenim točkama u prilogu, obrazloženje – gradonačelnik Dražen Srpak).

Molim Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 370-771 ( Ured Grada Mursko Središće ).

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK GRADSKOG

VIJEĆA:

mr.sc. Miljenko Cmrečak, dr.med.vet.