100.000,00 kuna za srednjoškolce i povećane kapitalne donacije za ŠRD „Mura“ i NK „Rudar“

Jučer, 09. srpnja 2018. godine, u ponedjeljak u multimedijskoj dvorani Centra za kulturu „Rudar“ održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće na kojoj je prisustvovalo 14 (četrnaest) vijećnika. Najvažnije točke bile su Prijedlog Odluke o III izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za 2018. godinu (rebalans proračuna), Prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području grada Mursko Središće, Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o porezima Grada Mursko Središće, Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Mursko Središće te  Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja dječjeg vrtića „Maslačak“ Mursko Središće.

U rebalansu proračuna najvažnije stavke bile su povećanje stavki za kapitalne donacije sportskim udrugama. Amandmanom je također osigurana stavka za kupnju Spomen doma rudarstva te nova stavka od 100.000,00 kuna za pomoć srednjoškolcima. Tako će svi srednjoškolci dobiti, već za nadolazeću školsku godinu, po 400,00 kuna pomoći za kupnju knjiga i školskog pribora te će uskoro biti objavljeni javni poziv za prijavu srednjoškolaca kojom će se ostvariti spomenuta pomoć. Rebalansom proračuna osigurano je dodatnih 230.000,00 kuna Športskom ribolovnom društvo „Mura“ Mursko Središće za gradnju ribičkog doma te im je prije dodijeljeno 145.000,00 kuna što ukupno iznosi 375.000,00 kuna i  85.000,00 kuna nogometnom klubu „Rudar“ za slijedeću fazu gradnje tribina što je već uz prije dodijeljeno 180.000,00 kuna te ukupno iznosi 265.000,00 kuna. Rebalansom proračuna trebalo je osigurati sredstva jer kad su udruge prikupile ponude izvođača, bilo je vidljivo da kapitalne donacije koje su već prije dodijeljene nisu dovoljne za završetak te faze gradnje. Uz to, bilo je više poravnanja na stavkama zato da bi se započeti radovi na rekonstrukcijama pošte i apoteke, društvenog doma u Štrukovcu i niza drugih manjih stvari mogle završiti. Također su rebalansom proračuna usklađene neke stavke koje se neće realizirati jer nije bilo raspisanih natječaja. Rebalans proračuna podržan je sa 8 (osam) glasova „ZA“ dok su vijećnici kluba SDP/HSU/ŽZ/LB bili „PROTIV“.

Raspravljalo se i o Prijedlogu Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području grada Mursko Središće pa je tako Murs-ekomu povjereno da obavlja slijedeće djelatnosti: odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija.

Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o porezima Grada Mursko Središće – riječ je o tome da u sadašnjoj odluci nije postojala mogućnost oslobođenja za korištenje javne površine, a vrlo često se dešava da javnu površinu koriste udruge civilnog društva, Caritas, vjerske zajednice, Osnovna škola, vrtići te se smatra da nije primjereno da se njima naplaćuje korištenje javne površine pa se novom odlukom omogućava oslobođenje od plaćanja.

Gradsko vijeće raspravljalo je i glasalo i za Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine s obzirom što krajem godine kreće aglomeracija u Murskom Središću i ostalim općinama te će se od strane Međimurskih voda obilaziti kućanstva i sklapati ugovori za priključenja. Ovom odlukom definira se kada se netko mora priključiti na vodne građevine ili odvodnju, a to znači da se ovom odlukom definira rok od 2 mjeseca do završetka radova u kojem se građani moraju priključiti na odvodnju. Također je ovom odlukom definirano da se sve postojeće građevine do tog trenutka moraju spojiti na javnu vodoopskrbu.

Vezano za Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Mursko Središće pojašnjeno je da su sve površine u vlasništvu RH detektirane, napravljeni je popis svih tih površina koje mogu ići u natječaj te je navedeno da se za slijedeću fazu mora dobiti suglasnost od Županije i Ministarstva te nakon toga ide natječaj.

Gradsko vijeće potvrdilo je izbor ravnatelja dječjeg vrtića „Maslačak“, a na temelju prijedloga Upravnog vijeća. Na natječaj je pristigla samo jedna zamolba te je Upravno vijeće zaključilo da prijavljena osoba ispunjava sve uvjete i može obnašati dužnost ravnatelja. Za ravnatelja vrtića potvrđena je dosadašnja v.d. ravnateljica Ivana Maltarić.

(GMS,Marta Tuksar, foto Tin Tomanić)